За нас

ФИРМА АВАЛОН ООД Е РЕГИСТРИРАНА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И Е СПЕЦИАЛИЗИРАНА В РЕДИЦА НАПРАВЛЕНИЯ ОТ СФЕРАТА НА КОМПЮТЪРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Основана през 2003 г., днес фирма “Авалон” заема водеща позиция на пазара на информационни технологии в региона на градовете Лясковец, Горна Оряховица, и Велико Търново. Като доставчик на комплексни решения – хардуер, софтуер, комуникации, и поддръжка. Високото качество и надеждност на предлаганите продукти даде възможност да се въведе дву или тригодишна гаранция за предлаганите от фирмата асемблирани системи.

Фирмата разполага с екип от изключително добре подготвени специалисти работили повече от петнадесет години в бранша. Това, както и изключителната коректност на Вас клиентите, позволява вече повече от десет години фирма “Авалон” да реализира ръст в продажбите си. Над 80% от продажбите и услугите на фирма “Авалон” са насочени към корпоративни потребители, а останалите се реализират чрез soho пазара. Преобладаващата част от търговията на фирма “Авалон” с крайни клиенти е в сектора на частния бизнес. Там изискванията към доставчика, неговите продукти и услуги са изключително високи. Голяма част от енергията на фирмата е пряко насочена към т.нар. “project business”.

Фирма “Авалон” е българска фирма и като субект от сферата на информационната индустрия в региона, развива услуги отговарящи на изискванията на клиентите си относно качество, професионализъм и компетентност. Основа на дейността на фирмата и на успеха и, е защитата на интересите на клиентите си.

Качеството на работата е всеобщо задължение във фирма “Авалон”, от което се определя и отговорността на всеки един от нейните служители.

РАБОТИМ В СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

 • Продажба и сервиз на маркова и асемблирана компютърна техника
 • Продажба и сервиз на периферни устройства /принтери,скенери,факс и др./
 • Гаранционен и извънгаранционен сервиз с посещение на сервизен екип при клиента
 • Продажба на консумативи
 • Рециклиране на консумативи
 • Гаранция от две до три години на асемблираните компютърни системи „Авалон“
 • Изграждане на завършена комуникационна инфраструктура с принадлежащите към нея информационни системи (мрежи за пренос на данни/net-tel./)
 • Изграждане на мрежи за видео наблюдение и видео охрана
 • Изработване на софтуер по поръчка на клиента. Проектиране и пускане в експлоатация на WEB страници
 • Проектиране и внедряване на Системи за управление на производствените процеси (ERP)
 • Разработка на софтуер (CMS) приложения
 • Софтуер и уеб базирани приложения по поръчка
 • Инсталиране и конфигуриране на приложения с отворен код
 • SEO услуги
 • За улеснение на своите клиенти предлага собствен електронен магазин (avalonbg.com), даващ възможност за лесна и бърза търговия директно през интернет

Като доказателство за професионалност и компетентност в работата си фирма “Авалон” се задължава да:

 • изпълнява услуги и подава желаните информации на своите вътрешни и външни клиенти бързо, точно и в подходяща форма;
 • разглежда като решаващ за успеха си фактор задоволяването и доверието на своите клиенти чрез осигуряване на качество и постоянно подобряване на своята работа;
 • създава добра работна атмосфера за своите служители, изразяваща се във взаимно доверие и зачитане, съвместна работа, подобряване на комуникациите, постоянно повишаване на квалификацията, спазване на изискванията за сигурност, охрана на труда, опазване на околната среда, ангажираност към качествена работа, признание на лични и колективни успехи;
 • проверява ефективността на своите услуги и тяхната пригодност да изпълняват изискванията и очакванията на клиентите;
 • избягва конфликти на интереси и приема само поръчки, които могат да бъдат изпълнени компетентно и професионално;
 • помага на всички служители при откриване и отстраняване на грешки и източници на такива, за да може да бъдат избягвани за в бъдеще;

НАШЕТО МОТО

За да сме полезни на всеки клиент, трябва да предлагаме висококачествени продукти и услуги на разумна цена, както и да се грижим за тях винаги и навсякъде.
До този момент във фирмата няма получено нито едно възражение или анулиране на сделка поради некоректност от страна на фирма Авалон ООД.
КОНТАКТ С НАС

АВАЛОН ООД

ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА 5100 - УЛ."ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" 27
HOME@AVALONBG.COM

0619 22218