Компютърни мрежи

Компютърни мрежи. Проектиране, Изграждане и внедряване на мрежи за пренос на данни.

Проектиране, изграждане и внедряване

„Авалон“ ООД от самото си създаване се занимава с проектирането, изграждането и внедряването на мрежи за пренос на данни.

Екипът ни има натрупан огромен опит в работата с компютърни мрежи. Голяма част от мрежите в предприятията в региона ни са създадени с прякото ни участие. Проектирането , изграждането и настройването на прилежащия софтуер за управление на една мрежа е дълъг и сложен процес в който няма много тайни за нашия екип.

Фирмата ни е изградила и вкарала в експлоатация множество мрежи за видео наблюдение и охрана. Хардуерът за изграждане на такива става все по-достъпен и с все по-добро качество, което позволява масовото им изграждане през последните няколко години. Ние работим с най-добрите образци техника необходима за изграждането на такава мрежа.

Ние даваме възможност за навлизане на съвременните технологии в компютърните мрежи, като правим възможно връзката между различните хетеро среди за пренос на данни използвани от нашите клиент. Обединяване на няколко вида физически среди за пренос на данни както и логически такива в една обща структура за по-добрата работа на наличния софтуер на нашите клиенти.

Извършваме оглед и възстановяване, реновиране и подмяна на съществуващи но морално и физически остарели мрежи за пренос на данни.