Maxtrade StoreERP

Описание

Maxtrade StoreERP Складово Стопанство - програма за следене на виртуалните движения на стоки в склад.

Програмата е разработена като WEB платформа с помоща на jQuery. JavaScript library jQuery.

Управлява движението на стоки и документи при производствения процес.

Записва и съхранява всички движения на стоки. Продажби, доставки, смяна на местата на стоки между складовете.

Спомага за лесно намиране на всички продукти.

Генерира множество справки за всички действия и наличности.

Съхранява всички действия в база от данни.

Продукта работи на принципа на клиент сървър.

Извършва лесно търсене на продукти по наименование, като визуализира наличности.

Запазва регистър на всички по-важни операции. Позволява лесна справка в регистъра.

Maxtrade StoreERP

Програма за следене на виртуалните движения на стоки в склад.