AVAMB Android

Възможности на платформата

Снабдена е с важни детайли за организацията на вашата фирма:
 1. Достъп от всяка точка на света и работа колективно с всички служители, които могат да са неограничен брой.
 2. Създаване на задачи с различен статус предназначени за специалисти според ангажиментите във фирмата. Тези задачи можете да създавате Вие или те помежду си, като можете да следите кога ще бъдат приключени.
 3. Създаване на бази с клиенти. Вкарване на вече съществуваща листа. Създаване на различни контрагенти, било то клиенти, частници или фирми, различни доставчици според техните продукти.
 4. Възможност за създаване на шаблонни текстове, които бихте използвали регулярно във вашите различни документи, фактури, оферти, договори и т.н.
 5. Детайлно регистриране на Вашите служители – вид на договор, различно възнаграждение, различна заетост, което в последствие ще Ви пресмята автоматично месечното възнаграждение на всеки един служител. Те самите ще имат възможност да се регистрират в програмата и с няколко бутона да записват работните си часове и съответно всички почивки, които правят.
 6. Детайлно регистриране на всички превозни средства които притежавате. Това ще Ви помага да следите състоянието на автомобилите си, технически прегледи, ремонти, застраховки, амортизиране и т.н.
 7. Създаване на различни ДДС проценти. За да можете да фактурирате на фирми различни от Българските.
 8. Използване на вече създадени библиотеки с продукти или създаване на Ваши. Създаването им ще улесни правенето на оферти в последствие. Артикулите се създават под различни форми.
 9. Във вид на таблица или формули с вариращи размери, на брой, на квадратни метри, на кубични метри и др.
 10. Индивидуални оферти за всеки потребител. Генериране автоматично на договори с клиенти, проформи фактури, фактури, кредитни известия, товарителници, поръчки към доставчици, работни листи.
 11. Общи извлечения на всички реализирани документи.
 12. Различни статистики, които ще Ви помагат за коригиране на дейността.
AVAMB Android

Системата е предназначена основно за производители и търговци на дограма, но така също и за различни видове бизнес. Издават се различни видове документи, като оферти, договори, фактури, листи със служители и др.