Канак ЕООД

Канак ЕООД

Фирма Канак ЕООД ползва продукти и услуги предлагани от фирма Авалон ООД от началото на 2003г. Закупената компютърна техника и периферни устройства. Както и помощта при изграждането на локалната мрежа и Интернет връзката на територията на нашето предприятие са факти. Те определят Авалон ООД като надежден, отговорен и коректен партньор. На тях винаги може да се разчита и да се има доверие. Оценката на качествата, взаимоотношенията и съвместната ни работа ни позволява да изберем Авалон ООД като наш собствен доставчик и засега оставаме с намерението за по-успешна и ползотворна дейност в бъдеще.