0619 22218  home@avalonbg.com - Авалон ООД  Лясковец, Васил Левски 7
Референтно писмо - АРКУС АД

Референтно писмо – АРКУС АД

инж. Банко Банков Изп. Директор

Подробен преглед

Референтно писмо - ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД

Референтно писмо – ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД

инж. Румен Иванов Изп. Директор

Подробен преглед

Референтно писмо - Прити 95 ООД

Референтно писмо – Прити 95 ООД

инж. Евгени Иванов Президент

Подробен преглед

Референтно писмо - Складова техника АД

Референтно писмо – Складова техника АД

инж. Ю. Гечев Директор Външна Търговия

Подробен преглед

Референтно писмо - Каси Темпра Пак ООД

Референтно писмо – Каси Темпра Пак ООД

инж. Красимира Коцева Управител

Подробен преглед

Референтно писмо - Винпром АД

Референтно писмо – Винпром АД

инж. М. Йорданова Изп. Директор

Подробен преглед

Reference letter - VT Services Ltd.

VT Services Ltd.

VT Services Limited Director

Подробен преглед

Референтно писмо - Георгиев 2000 ЕООД

Референтно писмо – Георгиев 2000 ЕООД

Пламен Георгиев Управител

Подробен преглед

Референтно писмо - Монилит-99

Референтно писмо – Монилит-99

Ив. Михнев Управител

Подробен преглед

0