Бърза поръчка - WooCommerce

I. Къде можем да използваме програмата?

Модул за WooCommerce. Модулът се инсталира и работи в електронен магазин на платформата на WordPress с инсталиран WooCommerce. Модулът дава възможност да се направи бърза поръчка директно от продуктовата страница на магазина.

II. За кои версии на WordPress, WooCommerce е приложим модула?

Модула е тестван на последните официални версии на WordPress (6.1.1) и WooCommerce (7.3.0).

III. Описание на функционалните възможности на програмата.

Можете да Включвате/Изключвате модула. Състоянието на модула показва или скрива бутона за "Бърза покупка" в продуктовата страница.

Можете да включвате или изключвате показването на определени полета за инфорция която се попълва от клиентите на магазина при създаване на "Бърза поръчка". Това са: 

  • Показвай полето за въвеждане на Име, Разрешено/Забранено
  • Показвай полето за въвеждане на Фамилия, Разрешено/Забранено
  • Показвай полето за въвеждане на email, Разрешено/Забранено
  • Показвай полето за въвеждане на адрес, Разрешено/Забранено
  • Показвай полето за въвеждане на населено място, Разрешено/Забранено
  • Показвай полето за въвеждане на Област, Разрешено/Забранено
  • Показвай полето за въвеждане на пощенски код, Разрешено/Забранено

Единственото поле което задължително присъства във формата за попълване на данни е телефонния номер.

Можете да определяте помощния текст който се показва в прозореца за въвеждане на данни за поръчката.

Можете да променяте снимката за изобразяване на бутона за "Бърза поръчка" разположен в продуктовата страница.

При извършване на Бърза поръчка от клиента Ви се създава поръчка във вашия сайт и се изпращат съответните email съобщения. Поръчката съдържа данни за вида на избрания продукт както и за броя закупени продукти. Поръчката съдържа всички данни попълнени в предоставените на клиента полета във формата за попълване на данни.

В случай, че клиента който извършва поръчката се е логнал в системата Ви то данните за дадения клиент се самопопълват в предоставената форма за Бърза поръчка. Клиента може да променя тези данни преди да изпрати поръчката. Към поръчката ще бъдат подадени всички налични за логнатия клиент данни а не само тези които се виждат във формата.

В сличай, че клиента поръчва като гост то към поръчката се подават само попълнените във формата данни.


IV. Инсталиране

Модулът - Бърза поръчка - WooCommerce следва изискванията на платформата за начин на инсталация. Инсталацията му не се отличава от стандартната за всеки един модул за WooCommerce.

В предложената цена за закупуване на модула е включена безплатна инсталация. В случай, че желаете ние да извършим инсталацията на модула във Вашия сайт то трябва да ни уведомите след закупуването му.

V. Тестови магазини - https://woo.avalonbg.com

WooCommerce

Тестови магазин с инсталиран и настроен тестови модул за бърза поръчка.

VI. Право на ползване, варианти, цени

Бърза поръчка - WooCommerce
49.00 лв. с ДДС

* Лицензия за ползване на продукта на един домейн за неограничено време.

Посочената цена е само за закупуване на модула плюс инсталация. В цената не се включват промени в модула. Тези допълнителни функции са въпрос на допълнителни разговори за определяне на цената спрямо конкретните изисквания на клиента.

Начин на закупуване и доставка:

След като направите заявка от нашия онлайн магазин
или директно на E-Mail: home@avalonbg.com, указвайки Вашите фирмени данни, ще Ви бъде изпратена проформа фактура за извършване на необходимото плащане за покупката. След удостоверяване на плащането, ще Ви бъде изпратена оригиналната фактура заедно с необходимите файлове за инсталацията на Бърза поръчка - WooCommerce.

Бърза поръчка - WooCommerce

Модул за WooCommerce който предлага възможност за Бърза поръчка през продуктовата страница на магазина