**** ПАЗАРУВАЙ НА ИЗПЛАЩАНЕ С TBI BANK ! ****

Вземи на изплащане стоката, която желаеш, веднага! Получаваш одобрение от 15 мин. до 2 часа, за срок от 3 до 36 месеца и за суми от 100 до 10 000 лв. За повече подробности виж линка по-долу!

Инсталиране

Инсталацията на продукта не е включена в общата цена, но може да бъде добавена с
отбелязване на съответната отметка от "Възможни опции" над бутона "Купи".
Продукта се състои от две части.

1.Сървърна, на която се съхранява базата от данни за всички извършени сделки. Инсталира се от файла "MaxtradeCTMServer_Install.exe".

2.Клиентска част, с която Вие действително работите. Инсталира се от файла "MaxtradeCTM_Instalator.exe".

3.Допълнения. Microsoft ReportViewer.exe. Необходим за печата на справките.

Можете да изтеглите 30 дневна версия на клиентката част на продукта от ТУК.
Можете да изтеглите 30 дневна версия на сървърната част на продукта от ТУК.

Абонаментна поддръжка може да бъде добавена с отбелязване на съответната отметка от "Възможни опции" над бутона "Купи". Добавяйки я, вие имате възможност да получавате всяко обновление по дадената програма, направено от нашият екип за период от една календарна година.


Не се отнася за обновления направени по поръчка на клиента.

Текущата версия на MaxtradeCTM е: v.1.0.2.6 от 05.01.2016г.

Къде можем да използваме програмата?

Това е програма работеща под операционната среда на Microsoft Windows XP/7/8/10 разработена за използване в Служба по Трудова Медицина. Програмата Ви дава възможност да извършвате регистриране на дейността си по контрол и консултации на фирмите относно дейността им свързана с трудовата медицина.

Описание на функционалностите на програмата.

Програмата се състои от две части, сървърна част и клиентска част.

Сървърна част от програмата – MaxtradeERP Server. Служи за управление, поддържане, архивиране и описване на базата с данни. Програмата е изградена и компилирана на основата на език за програмиране C#, в среда на Microsoft® .NET 3.5.

За нормалната работа на сървъра е необходимо следното програмно осигуряване.

 • Семейството на Microsoft® Windows Операционни Системи, Microsoft® Windows XP , Microsoft® Windows Vista , Microsoft® Windows 7, Microsoft® Windows 8, Microsoft® Windows 10, Microsoft® Windows 2003 , Microsoft® Windows 2008.

 • Microsoft® .NET 3.5. или по-висока версия на средата за разработка.

 • Освободен за достъп TCP/IP порт номер 3306, на който се свързва програмата за база данни.


 • Клиентска част на програмата – MaxtradeCTM. Служи като интерфейс към базата данни. Чрез нея се въвеждат, коригират и изтриват данни от първични документи. Автоматично изгражда и визуализира справки и анализи.

  За нормалната работа на сървъра е необходимо следното програмно осигуряване.

 • Семейството на Microsoft® Windows Операционни Системи, Microsoft® Windows XP , Microsoft® Windows Vista , Microsoft® Windows 7, Microsoft® Windows 8, Microsoft® Windows 10, Microsoft® Windows 2003 , Microsoft® Windows 2008.

 • Microsoft® .NET 3.5. или по-висока версия на средата за разработка.

 • Microsoft Chart Controls for Microsoft .NET Framework 3.5 Setup Microsoft Report Viewer Redistributable 2008 Setup


 • Системни функции:
  Програмата работи с потребителски акаунти и автентификация. Могат да се създават различен брой потребители, всеки от които има собствени права за работа с програмата. С началното стартиране програмата притежава потребител “admin” с парола “admin”, който притежава всички необходими права за работа с нея. Възможност за настройване на мрежовите връзки към сървърната част. Това означава, че базата данни може да се намира на друг компютър във Вашата локална мрежа, или на отдалечен компютър в интернет мрежата. Клиентската част на програмата може да ползва данните на сървъра независимо къде се намира той. Настройка на самата програма. Всичко необходимо за нормалната и работа. Указват се потребителя на програмата ( собственика на продукта и данни за него, които в последствие ще се визуализират в различните видове справки ). Настройки на визуалния вид на програмата. Възможност за активиране на продукта. Ако е била получена 30 – дневна версия на продукта с тази функционалност бихте могли да си регистрирате и закупите продукта.

  Въвеждане на първични данни:
 • Управление на фирмени профили на обслужваните предприятия, номенклатури в програмата и шаблони за измервания
 • Въвеждане на данни за фирми предмет на работата на съответното СТМ работещо с програмата.
 • Промяна на данните и въвеждане на персонал подлежащ на обслужване.
 • Структура на фирмите – клонове, отдели, професионални групи, длъжности на лицата, населени места.
 • Създаване и редактиране на шаблони за измервания. Позволяват се създаване и редактиране на общи шаблони за дадени професионални групи, които да могат да се използват за всички лица от дадената професионална група.
 • Здравни досиета , данни и измервания за лицата обект на работата на СТМ
 • Въвеждани и редакция на данни за служители разпределени по фирми.
 • Въвеждане и редакция на първични данни за служителите
 • Въвеждане и редакция на професионални маршрути за отделните лица.
 • Въвеждане и редакция на професионални заболявания за отделните лица.
 • Въвеждане и редакция на трудови злополуки за отделните лица.
 • Въвеждане и редакция на трудоустрояване за отделните лица.
 • Въвеждане и редакция на инвалидност за отделните лица.
 • Въвеждане и редакция на измервания за служителите.
 • Въвеждане и редакция на измервания за отделните лица.
 • Въвеждане и редакция на предварителен медицински преглед за отделните лица.
 • Въвеждане и редакция на периодични медицински прегледи за отделните лица.
 • Въвеждане и редакция на посещения за отделните лица.
 • Въвеждане и редакция на болнични листове за отделните лица.


 • Справки и Анализи:
 • Справки, Анализи и следене на срокове за Периодични медицински прегледи на служителите
 • Справка за “Брой служители разпределени по признак”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
 • Справка за “Брой служители разпределени по признак (до 5г., от 5г. до 10г., над 10г.) трудов стаж”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
 • Справка за “Брой мъже, брой жени по длъжности”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
 • Справка за “Брой регистрирани професионални заболявания по длъжности”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
 • Справка за “Трудови злополуки в списък с номер на акт, диагноза, дата на акт, по длъжности”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
 • Справка за “Трудоустроени – в списък с диагноза, продължителност, място на трудоустрояване, по длъжност”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
 • Справка за “трайно намалена работоспособност – списък номер на ЕР на ТЕЛК, диагноза, срок, проценти, по длъжност”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
 • Справка за “За всеки работник заключение от предварителен медицински преглед”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
 • Справка за “За всеки работник заключение от предварителни медицински прегледи”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
 • Справка за “За всеки работник уведомяване на личния лекар”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
 • Справка за “Болнични листове”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
 • Справка за “Актуален списък на работещите”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
 • Справка за “Брой напуснали служители”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
 • Справка за “Брой работещи с изписана рецепта за очила”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
 • “Анализ на заболеваемоста с временна неработоспособност на работещите”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
 • “Анализ на моментната болестност установена при проведените задължителни периодични медицински прегледи по Раздел II на Наредба номер 3 на МЗ на работещите”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
 • “Обобщен анализ”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.


 • Следене на сроковете за Периодични медицински прегледи на служителите. Оценка на риска. Коефициенти за вероятност за настъпване на вредата. С избор на менюто “Справки и Анализи” >> “Оценка на риска”>>”Коефициенти за вероятност” се отваря прозорец в който ако желаете можете да промените коефициентите и да запишете промените.
  Лиценз
  Права за ползване Лицензия за ползване на продукта на неограничен брой работни места за една година.
  Технически
  Съвместимост Тествано за работоспособност на версии на: ОС Microsoft Windows: XP/7/8/8.1/10 ОС Microsoft Windows Server: 2003/2008/2012
  Изисквания Продукта изисква .NET 3.5

  MaxtradeCTM

  • Производител : Авалон ООД
  • Код на продукта : 1.0.2.6
  • Наличност : В наличност
  • 432лв.

  • Лицензия за ползване на продукта на неограничен брой работни места за една година.

  Възможни опции


  Кредитен модул TBI Bank 19.68

  Само за 42.48 лв. на месец

  Кредитен модул UNI Credit 19.68

  Вземи само за 43.40 лв.

  12 x 43.40 лв.

  Важна информация

  Относно "Десктоп програми"
  • 30 дневна версия на продуктите предлагани от нас може да бъде изтеглена от сайта ни.
   Това става в секцията "Инсталация" в страницата на съответния продукт.
  • След закупуване на програмата ще бъде предоставен продуктов ключ за нейната активация. Продуктовия ключ ще ви бъде предоставен по най-удобния за вас начин.
  • Можете да направите заявка за продукт и на нашия e-mail адрес, като след удостоверяване на плащането продуктът и активационният код ще ви бъдат предоставени посредством най-удобния за вас начин.
  Относно "WEB софтуер"
  • След направена заявка и удостоверено плащане по банков път, на посочения от вас e-mail адрес ще бъдат изпратени закупеният от вас продукт и съответната фактура.

  Тагове: програма, работеща, операционна, среда, Microsoft, Windows, разработена, използване, Служба, Трудова, Медицина, Програмата, възможност, извършвате, регистриране, дейността, контрол, консултации, фирмите, свързана, трудовата, медицина.