"Авалон" ООД се занимава с разработка на софтуер от повече от 15 години.


Екипът ни има многогодишен опит в областта на разработката на софтуер за десктоп машини, програми управление на промишлени процеси, софтуер основаващ се на WEB технологиите, изграждане на корпоративни WEB страници, проектиране на онлайн магазини, изграждане на модули за редица CMS системи с отворен код, инсталиране и внедряване на разнообразен софтуер и мн. др.
Поръчковият софтуер винаги ще бъде най-удачният вариант, тъй като получавате точно това от което имате нужда. Той е тясно насочен и съобразен максимално с изискванията на клиента.

Заявка за поръчков софтуер можете да направите тук:
Заявка за софтуер
Проверка за робот