0619 22218  home@avalonbg.com - Авалон ООД  Лясковец, Васил Левски 7

Maxtrade CTM

Показване на единичен резултат    |   

Maxtrade CTM е програма работеща под операционната среда на Microsoft Windows XP/7/8/10 разработена за използване в Служба по Трудова Медицина. Лиценз за ползване на програмата на неограничен брой работни места за една година.

Купи

0