0619 22218  home@avalonbg.com - Авалон ООД  Лясковец, Васил Левски 7

Десктоп

Показване на всички 6 резултата    |   

Maxtrade Change е програма работеща под операционната среда на Microsoft Windows XP/7/8/10 разработена за използване в Обменни Бюра. Лиценз за една година за едно работно място.

Купи


Maxtrade CMR е програма работеща под операционната среда на Microsoft Windows XP/7/8/10 разработена за съхранение и печат на митнически товарителници (ЧМР). Лиценз за едно работно място за една година.

Купи


Maxtrade CTM е програма работеща под операционната среда на Microsoft Windows XP/7/8/10 разработена за използване в Служба по Трудова Медицина. Лиценз за ползване на програмата на неограничен брой работни места за една година.

Купи


Maxtrade LAB е програма работеща под операционната среда на Microsoft Windows XP/7/8/10 разработена за използване в лаборатории. Лиценз за ползване на програмата на едно работно място за една година.

Купи


Maxtrade SLR е програма работеща под операционната среда на Microsoft Windows XP/7/8/10 разработена за използване в ловно рибарско дружество. Лиценз за ползване на програмата на едно работно място за неограничено време.

Купи


Maxtrade SMDC е програма работеща под операционната система на Microsoft Windows XP/7/8/10 разработена за използване в фирми използващи системи за качество. Лиценз за ползване на програмата на едно работно място за една година.

Купи

0