0619 22218  home@avalonbg.com - Авалон ООД  Лясковец, Васил Левски 7

Блок om_contact


Блок om_contact

Блок om_contact показва на страницата форма за контакт. Формата съдържа следните полета за попълване: Име, Фамилия, E-mail, Телефон, Коментар, Проверка за робот. Отбелязаните със знака * полета са задължителни за попълване. Съдържанието на блока се управлява чрез смяна на параметрите му. В страницата в която искате да се вижда този блок трябва да добавите следния код (shortcut) затворен в квадратни скоби [код].

om_contact title="Contact" subject="Subject"

Във вашия редактор има икона обозначена с главната буква „C“. С помощта на тази икона се вмъква посочения по-горе код в дадената страница. Избирането на този бутон предизвиква появата на следния прозорец:

om_contact

om_contact

Попълвате необходимите данни.  title – заглавие на блока. subject – полето относно при изпращане на E-mail.

Записвате направените промени и те се отразяват веднага на страницата. По всяко време можете отново да направите промени в блока. Можете да редактирате променливите директно в редактора. Или можете да маркирате целя текст на блока и да изберете отново бутона „C“ от менюто на Вашия редактор. Това ще изведе същия прозорец с предварително попълнени данни , които Вие можете да промените и запишете отново. Можете да премахнете блока като изтриете целия код от страницата. Блока използва за визуализирането си Bootstrap и Font Awesome. Можете да местите блока на различни места в страницата си. Можете да дублирате няколко блока на една и съща страница. Можете да поставяте блока в различни страници.

Попълнените съобщения се изпращат на административния E-mail на Вашия WordPress. За да работи нормално блока е необходимо да имате регистрация в Google ReCaptcha. Съответния ключ от регистрацията трябва да се въведе в настройките на темата, меню „Contact options„, поле „Contact Google reCaptcha sitekey„.

Contact

Полетата отбелязани със знака * са задължителни за попълване.

Моля въведете своите детайли, за да можем да се свържем с Вас. Данните, които изпращате, ще бъдат използвани единствено за осъществяване на връзка помежду ни.

 


ОБРАТНО В ТЕМАТА


0