0619 22218  home@avalonbg.com - Авалон ООД  Лясковец, Васил Левски 7

Блок om_blog


Блок om_blog

Блок om_blog показва на страницата Вашия блог. Естествено можете да покажете и друго избрано от Вас съдържание.  Показва три статии на страница. Статиите са разположени хоризонтално. Използват се различни визуални ефекти при взаимодействие с блока. Съдържанието на блока се управлява чрез смяна на параметрите му. В страницата в която искате да се вижда този блок трябва да добавите следния код (shortcut) затворен в квадратни скоби [код].

om_blog title="News" head="News head" link="Show all" url="blog/category/novini" category="novini"

Във вашия редактор има икона обозначена с главната буква „B“. С помощта на тази икона се вмъква посочения по-горе код в дадената страница. Избирането на този бутон предизвиква появата на следния прозорец:

om_blog

om_blog

Попълвате необходимите данни.  title – заглавие на блока. head – подзаглавие на блока. link – текст на връзката към показване на всички Проекти. url – url на връзката към всички статии. category – статии от коя категория да се показват.

Записвате направените промени и те се отразяват веднага на страницата. По всяко време можете отново да направите промени в блока. Можете да редактирате променливите директно в редактора. Или можете да маркирате целя текст на блока и да изберете отново бутона „P“ от менюто на Вашия редактор. Това ще изведе същия прозорец с предварително попълнени данни , които Вие можете да промените и запишете отново. Можете да премахнете блока като изтриете целия код от страницата. Блока използва за визуализирането си Bootstrap и Font Awesome. Можете да местите блока на различни места в страницата си. Можете да дублирате няколко блока на една и съща страница. Можете да поставяте блока в различни страници.

Съдържанието на статиите можете да управлявате от вградения редактор за статии на WordPress. Всички статии, които направите и са в съответната категория, ще се виждат като статии в този блок. Чрез избиране на съответената статия можете да я разглеждате. Можете да изберете и връзката за преглед на всички и да видите всички статии изброени на една страница.

News

News head


Онлайн Магазин – vino-bg.com

онлайн магазин vino-bg.com

Онлайн Магазин – vino-bg.com Завършен е Онлайн Магазин – vino-bg.com, създаване на Фирмен Онлайн Магазин за продажба на вини. Велики Вина България. Продажба на...

Прочети още...

TBI Bank – Кредитен Калкулатор

TBI Bank - Кредитен Калкулатор

TBI Bank – Кредитен Калкулатор. Авалон ООД сключи договор за разработка на TBI Bank – Кредитен Калкулатор за онлайн магазини с TBI Bank...

Прочети още...

ortotehnika.com

Фирмен сайт ortotehnika.com

ortotehnika.com Завършен е проекта по създаване на Корпоративен Фирмен Сайт на Лаборатория за Атипично Протезиране, ortotehnika.com. Произвеждат се всички видове помощни технически средства...

Прочети още...


ОБРАТНО В ТЕМАТА


0