0619 22218  home@avalonbg.com - Авалон ООД  Лясковец, Васил Левски 7

OldMan тема за WordPressПредимства

Bootstrap & jQuery

Темата е разработена с помощта на Bootstrap и се възползва от възможностите на jQuery.

WooCommerce

Направена е следвайки спецификациите на WooCommerce и позволява вграждането му в сайта без проблеми.

WordPress customize

Темата използва WordPress customize като функционалност за промяна настройките на визуалните елементи в сайта.

Shortcuts

Към темата са разработени няколко броя WordPress customizeблокове (shortcuts). Те дават възможност на потребителя бързо и без да използва каквото и да било кодиране да добави нови функции към стандартния WordPress.

ЕКСПОРТ/ИМПОРТ

Позволява да запишете и в последствие да върнете обратно всички направени от вас настройки по темата.

BOOTSTRAP МЕНЮ

Темата поддържа Bootstrap главно меню. Настройването на менюто става по стандартния начин за WordPress.

Информационен бар

Настройки информационен бар – Ако искате да добавите Информационен бар в горната част на сайта си.

Скрит страничен бар

Настройки на скрития бар – Използвайки този раздел, можете да поставите най-новите си публикации, новини, препоръки и т.н. в скритата дясна странична лента и да ги свържете с различни страници.

Банер & Слайдер

Можете да избирате между показването на Банер или Слайдер в горната част на началната страница.


OldMan тема за WordPress

OldMan тема за WordPress

OldMan тема за WordPress – Предназначение

OldMan тема за WordPress темата е предназначена за използване в сайтове за презентиране на бизнес дейност, сайтове за електронна търговия работещи с WooCommerce, различни видове лични и фирмени блогове. Може да се използва както от сайтове с минимални изисквания за брой страници и функционални възможности, така и от корпоративни сайтове с голям обем информация и вградени онлайн магазини WooCommerce.

OldMan тема за WordPress – Функционални възможности

Темата е разработена с помощта на Bootstrap и се възползва от възможностите на jQuery. Включва голяма част от съвременните възможности за промяна на външния вид на различните страници, менюта и други визуални параметри във WordPress. Направена е следвайки спецификациите на WooCommerce и позволява вграждането му в сайта без проблеми. Темата използва WordPress customize като функционалност за промяна настройките на визуалните елементи в сайта.

OldMan тема за WordPress цяла

OldMan тема за WordPress цяла

OldMan тема за WordPress – Блокове

Към темата са разработени няколко броя блокове (shortcuts). Те дават възможност на потребителя бързо и без да използва каквото и да било кодиране да добави нови функции към стандартния WordPress. Данните необходими за блоковете се попълват от администратора на сайта с помощта на променливи към отделните shortcuts, или в предварително подготвени персонализирани публикации. Данните се въвеждат по лесен и удобен за администратора начин.

om_heading

Този блок показва на страницата избран важен текст, съдържащ заглавие, подзаглавие и текст. Съдържа три обособени части с посочените атрибути. Трите части са разположени хоризонтално. Те са оградени от рамка за по-добро обособяване и четимост. Съдържанието на трите части се управлява чрез смяна на параметрите на блока, shotcut-а.

Разгледай подробна информация за блок om_heading


om_projects

Този блок показва на страницата Вашите проекти. Естествено можете да покажете и друго избрано от Вас съдържание.  Показва три проекта на страница. Проектите са разположени хоризонтално. Използват се различни визуални ефекти при взаимодействие с блока. Съдържанието на трите части се управлява чрез смяна на параметрите на блока, shotcut-а. В страницата в която искате да се вижда този блок трябва да добавите следния код (shortcut) затворен в квадратни скоби [код].

Разгледай подробна информация за блок om_projects


om_blog

Този блок показва на страницата Вашия блог. Естествено можете да покажете и друго избрано от Вас съдържание.  Показва три статии на страница. Статиите са разположени хоризонтално. Използват се различни визуални ефекти при взаимодействие с блока. Съдържанието на блока се управлява чрез смяна на параметрите му. В страницата в която искате да се вижда този блок трябва да добавите следния код (shortcut) затворен в квадратни скоби [код].

Разгледай подробна информация за блок om_blog


om_contact

Този блок показва на страницата форма за контакт. Формата съдържа следните полета за попълване: Име, Фамилия, E-mail, Телефон, Коментар, Проверка за робот. Отбелязаните със знака * полета са задължителни за попълване. Съдържанието на блока се управлява чрез смяна на параметрите му. В страницата в която искате да се вижда този блок трябва да добавите следния код (shortcut) затворен в квадратни скоби [код].

Разгледай подробна информация за блок om_contact


om_testimonial

Този блок показва на страницата отзиви от клиенти. Естествено можете да покажете и друго избрано от Вас съдържание.  Показва отзива на страница. Отзивите са разположени хоризонтално. Използват се различни визуални ефекти при взаимодействие с блока. Блока скролира отзивите ако са повече от два, автоматично. Съдържанието на блока се променя чрез смяна на параметрите му. В страницата в която искате да се вижда този блок трябва да добавите следния код (shortcut) затворен в квадратни скоби [код].

Разгледай подробна информация за блок om_testimonial


om_feature

Този блок показва на страницата екстри. Естествено можете да покажете и друго избрано от Вас съдържание.  Показва екстри на страница. Екстрите са разположени хоризонтално.  Блока показва четири екстри на страница, избрани на случаен принцип. Съдържанието на блока се променя чрез смяна на параметрите му. В страницата в която искате да се вижда този блок трябва да добавите следния код (shortcut) затворен в квадратни скоби [код].

Разгледай подробна информация за блок om_feature


om_category

Този блок показва на страницата категориите публикации. Показва категории на Вашите публикации на страница. Категориите са организирани в блок. Всяка категория показва и своите подкатегории. Вижда се и броя на публикациите. Съдържанието на блока се променя чрез смяна на параметрите му. В страницата в която искате да се вижда този блок трябва да добавите следния код (shortcut) затворен в квадратни скоби [код].

Разгледай подробна информация за блок om_category


OldMan тема за WordPress – Настройка на темата

Темата използва за своите настройки функционалността на WordPress Customize. Настройките се правят от менюто „Външен вид“, „Настройки“.

Настройки на горната част на темата:

 • Настройки информационен бар – Ако искате да добавите Информационен бар в горната част на сайта си.
 • Настройки на менюто – Ако искате да добавите меню към тази секция, трябва да отидете на Външен вид -> Менюта -> да изберете „създайте ново“ и да го прикачите към желаната секция.
 • Социални икони
 • Настройки на скрития бар – Използвайки този раздел, можете да поставите най-новите си публикации, новини, препоръки и т.н. в скритата дясна странична лента и да ги свържете с различни страници. Ако не искате те да се свързват навсякъде, можете просто да оставите празното пространство.
 • Настройки на банера
 • Настройки на слайдър

Настройки на долната част на темата:

 • Основни настройки
 • Първи блок – Ако искате да добавите меню към тази секция, трябва да отидете на Външен вид -> Менюта -> да изберете „създайте ново“ и да го прикачите към желаната секция.
 • Втори блок – Ако искате да добавите меню към тази секция, трябва да отидете на Външен вид -> Менюта -> да изберете „създайте ново“ и да го прикачите към желаната секция.
 • Трети блок – Използвайки тази секция можете да променяте настройките на третия блок в долната част. Ако искате да персонализирате текста в блоковото съдържание можете да използвате html тагове.
 • Четвърти блок
 • Настройки на новините
 • Настройки на „Връщане в началото“
 • Настройки за авторско право – Използвайки тази секция можете да променяте настройките за авторско право. Ако искате персонализиран текст в блоковото пространство, можете да използвате html тагове.
 • Настройки на последен ред – Използвайки тази секция можете да променяте настройките на последния ред в долната част. Ако искате персонализиран текст в блоковото пространство, можете да използвате html тагове.
 • Социални икони
 • Насройки на картите в долния ред

Други настройки:

 • Да се вижда датата на страницата.
 • Да се вижда автора на страницата.
 • Покажи страничната лента на страницата.
 • Покажи страничната лента в публикацията.
 • Добави Google Analytics Ident. Tracking ID.

Настройки за контакт:

 • URL на страницата за контакт
 • Телефон за контакт
 • Име за контакт
 • Адрес за контакт
 • E-mail адрес за контакт
 • Видима Google reCaptcha (Проверка за ботове)
 • Google reCaptcha ключ

Експорт/Импорт:

 • Позволява да запишете и в последствие да върнете обратно всички направени от вас настройки по темата.

OldMan тема за WordPress – Bootstrap меню

Темата поддържа Bootstrap главно меню. Настройването на менюто става по стандартния начин за WordPress. За разлика от обикновенното меню, се позволява визуализирането на текстови линкове в няколко отделни блока за всяко подменю. Поддържат се няколко вида текстови линкове с различен външен вид. Позволява да се визуализират в менюто отделни блокове съдържащи продукти от Вашия WooCommerce магазин.

OldMan тема за WordPress – Помощ, Инсталиране, Настройване

 

OldMan тема за WordPress – Цена, начин на закупуване

Цената за темата е: 60.00 лв. с начислен ДДС. Можете да я закупите от нашия магазин. Купи от магазина

Цена за инсталиране и настройване на темата на Ваш сайт: 24.00 лв. с начислен ДДС. Можете да закупите инсталация и настройване от нашия магазин. Купи от магазина


0