MaxtradeSLR

Програма за управление на дейността на ловно рибарско дружество


I. Къде можем да използваме програмата?

Това е програма работеща под операционната среда на Microsoft Windows XP/7/8/10 разработена за използване в ловно рибарско дружество. Програмата Ви дава възможност да извършвате регистриране на дейността си по контрола на ловно рибарските дейности в дружествата за лов и риболов.
Програма за управление на дейността на Обменно Бюро

II. Описание на функционалните възможности на програмата.

Програмата се състои от две части, сървърна част и клиентска част.

Сървърна част от програмата – MaxtradeSLR Server. Служи за управление, поддържане, архивиране и описване на базата с данни. Програмата е изградена и компилирана на основата на език за програмиране C#, в среда на Microsoft® .NET 3.5.

За нормалната работа на сървъра е необходимо следното програмно осигуряване.
 • Семейството на Microsoft® Windows Операционни Системи, Microsoft® Windows XP , Microsoft® Windows Vista , Microsoft® Windows 7 , Microsoft® Windows 8, Microsoft® Windows 10, Microsoft® Windows 2003 , Microsoft® Windows 2008.
 • Microsoft® .NET 3.5. или по-висока версия на средата за разработка.
 • Освободен за достъп TCP/IP порт номер 3306, на който се свързва програмата за база данни.

Клиентска част на програмата – MaxtradeSLR. Служи като итерфейс към базата данни. Чрез нея се въвеждат, коригират и изтриват данни от първични документи. Автоматично изгражда и визуализира справки и анализи.

За нормалната работа на сървъра е необходимо следното програмно осигуряване.
 • Семейството на Microsoft® Windows Операционни Системи, Microsoft® Windows XP , Microsoft® Windows Vista , Microsoft® Windows 7 , Microsoft® Windows 8, Microsoft® Windows 10, Microsoft® Windows 2003 , Microsoft® Windows 2008.
 • Microsoft® .NET 3.5. или по-висока версия на средата за разработка.
 • Microsoft Chart Controls for Microsoft .NET Framework 3.5 Setup
 • Microsoft Report Viewer Redistributable 2008 Setup

Програмата работи с потребителски акаунти и автентификация. Могат да се създават различен брой потребители, всеки от които има собствени права за работа с програмата.
С началното стартиране програмата притежава потребител “admin” с парола “admin”, който притежава всички необходими права за работа с нея.
Възможност за настройване на мрежовите връзки към сървърната част. Това означава, че базата данни може да се намира на друг компютър във Вашата локална мрежа, или на отдалечен компютър в интернет мрежата. Клиентската част на програмата може да ползва данните на сървъра независимо къде се намира той.
Настройка на самата програма. Всичко необходимо за нормалната и работа. Указват се потребителя на програмата ( собственика на продукта и данни за него, които в последствие ще се визуализират в различните видове справки ).

Функционални възможности на програмата:

 • Настройки на визуалния вид на програмата.
 • Информация за създателя на програмата.
 • Възможност за активиране на продукта. Ако е била получена 30 – дневна версия на продукта с тази функционалност бихте могли да си регистрирате и закупите продукта.
 • Управление на профили на членовете на ловните дружини, номенклатури в програмата.
 • Въвеждане на данни за членовете на различните ловни дружини.
 • Промяна на данните и въвеждане на персонал подлежащ на обслужване.
 • Ловни дружини.
 • Управление на членски внос.
 • Населени места.
 • Управление на държавни такси.
 • Разрешителни за Индивидуален и Групов лов.
 • Видове дивеч за групов лов.
 • Видове дивеч за индивидуален лов.
 • Институционални такси.
 • Издаване на разрешително за групов лов.
 • Издаване на разрешително за индивидуален лов

Справки, Анализи:

 • Справка за “Събран членски внос за даден период”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
 • Справка за “Събран членски внос по години”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
 • “Ведомост по бройки”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
 • “Печат на членски състав”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
 • Справка за “Събран членски внос за Рибари”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
 • Справка за “Групов лов”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
 • Справка за “Индивидуален лов”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
 • “Обобщена справка”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
 • Справка за “Лов на дивеч”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.

Снимки

V. Текуща версия

Текущата версия на MaxtradeSLR е: v.1.0.3.4 от 05.01.2016г.

VI. Съвместимост

Тествано за работоспособност на версии на
ОС Microsoft Windows: XP/7/8/8.1/10
ОС Microsoft Windows Server: 2003/2008/2012
Продукта е разработен и има необходимост от .NET 3.5

VII. FAQ

VIII. ЦЕНИ

ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ, ВАРИАНТИ, ЦЕНИ:

MaxtradeSLR
240.00 лв. с ДДС


* Лицензия за ползване на продукта на неограничен брой работни места за една година.

Посочената цена е само за закупуване на самия модул. В цената не се включват инсталиране, настройване и промени в модула. тези допълнителни функции са въпрос на допълнителни разговори за определяне на цената спрямо конкретните изисквания на клиента.

Възможни са варианти за безплатно инсталиране и настройване на продукта.

Начин на закупуване и доставка:
След като направите заявка от нашия онлайн магазин или директно на E-Mail: home@avalonbg.com, указвайки Вашите фирмени данни, ще Ви бъде изпратена проформа фактура за извършване на необходимото плащане за покупката. След удостоверяване на плащането, ще Ви бъде изпратена оригиналната фактура заедно с необходимите файлове за инсталацията на MaxtradeSLR.
При Ваше желание плащането може да се извърши и с наложен платеж чрез куриер.

III. Инсталиране

Продукта се състои от две части.

1. Сървърна, на която се съхранява базата от данни за всички извършени сделки. Инсталира се от файла "MaxtradeSLRServer_Install.exe".

2. Клиентска част, с която Вие действително работите. Инсталира се от файла "MaxtradeSLR_Instalator.exe".

3. Допълнения. Microsoft ReportViewer.exe. Необходим за печата на справките.

След коректната инсталация на сървърната и клиентската част на програмата можете да започнете работа с нея.

IV. Искане за пробна версия на продукта

Всички полета отбелязани със знака * са задължителни за попълване.

Моля попълвайте точно данните си за да можем да осъществим обратен контакт с Вас. изпратените от Вас данни ще бъдат използвани единствено и само за целта на кореспонденцията между нас.

 

IX. Регистър на промените

v.1.0.3.3
 • Премахване на възможността за промяна на номера на разрешителното за индивидуален лов при редакция на старо такова.
 • Премахване на възможността за промяна на номера на разрешителното за групов лов при редакция на старо такова.
v.1.0.3.4
 • Автоматично попълване на датата на ново разрешително, като взема за база датата на предходното разрешително.

Контакт с нас

Авалон ООД

гр. Горна Оряховица 5100 - ул."Патриарх Евтимий" 27 - software@avalonbg.com

0619 222180619 22218