MaxtradeLAB

Програма за управление на дейността на лаборатория


I. Къде можем да използваме програмата?

Това е програма работеща под операционната среда на Microsoft Windows XP/7/8/10 разработена за използване в лаборатории. Програмата Ви дава възможност да извършвате регистриране на дейността си по контрола и изпитване на лабораторните образци на фирмите относно производствената им дейност.
Програма за управление на дейността на Обменно Бюро

II. Описание на функционалните възможности на програмата.

Програмата се състои от две части, сървърна част и клиентска част.

Сървърна част от програмата – MaxtradeLAB Server. Служи за управление, поддържане, архивиране и описване на базата с данни. Програмата е изградена и компилирана на основата на език за програмиране C#, в среда на Microsoft® .NET 3.5.

За нормалната работа на сървъра е необходимо следното програмно осигуряване.
 • Семейството на Microsoft® Windows Операционни Системи, Microsoft® Windows XP , Microsoft® Windows Vista , Microsoft® Windows 7 , Microsoft® Windows 8, Microsoft® Windows 10, Microsoft® Windows 2003 , Microsoft® Windows 2008.
 • Microsoft® .NET 3.5. или по-висока версия на средата за разработка.
 • Освободен за достъп TCP/IP порт номер 3306, на който се свързва програмата за база данни.

Клиентска част на програмата – MaxtradeLAB. Служи като итерфейс към базата данни. Чрез нея се въвеждат, коригират и изтриват данни от първични документи. Автоматично изгражда и визуализира справки и анализи.

За нормалната работа на сървъра е необходимо следното програмно осигуряване.
 • Семейството на Microsoft® Windows Операционни Системи, Microsoft® Windows XP , Microsoft® Windows Vista , Microsoft® Windows 7 , Microsoft® Windows 8, Microsoft® Windows 10, Microsoft® Windows 2003 , Microsoft® Windows 2008.
 • Microsoft® .NET 3.5. или по-висока версия на средата за разработка.
 • Microsoft Chart Controls for Microsoft .NET Framework 3.5 Setup
 • Microsoft Report Viewer Redistributable 2008 Setup

Функционални възможности на програмата:

 • Предварително въвеждане на заявители и служебни лица със запазването им за по-следваща употреба.
 • Визуализиране на всички протоколи в удобен за преглед вид.
 • Съхраняване на всички издадени протоколи с цел последваща справка върху данните им.
 • Печат и съхранение на протоколи и заявки за изпитване в различни формати за по-добра последваща употреба.
 • Предварително въведени стандарти за измервания.
 • Създаване на заявки за изпитване с резултати за физико-химични, микробиологични изследвания, и тяхното съхранение за по-нататъшна употреба.
 • Издаване на протокол от изпитване, лесен печат на резултата, експортиране на протокола в различни файлови формати.
 • Съхранение и автоматично архивиране на базата данни на основата на сървър MySql.
 • Възможност за работа на много работни станции с един сървър на базата от данни.
 • Възможност едновременна работа на няколко офиса с една база данни при наличието на интернет свързаност.
 • Много добре проектирана база данни, която дава възможност да се работи с десетки хиляди записи от протоколи без да има нарушение на нормалното бързодействие на програмата.

III. Инсталиране

Продукта се състои от две части.

1. Сървърна, на която се съхранява базата от данни за всички извършени сделки. Инсталира се от файла "MaxtradeLABServer_Install.exe".

2. Клиентска част, с която Вие действително работите. Инсталира се от файла "MaxtradeLAB_Instalator.exe".

3. Допълнения. Microsoft ReportViewer.exe. Необходим за печата на справките.

След коректната инсталация на сървърната и клиентската част на програмата можете да започнете работа с нея.

IV. Искане за пробна версия на продукта

Всички полета отбелязани със знака * са задължителни за попълване.

Моля попълвайте точно данните си за да можем да осъществим обратен контакт с Вас. изпратените от Вас данни ще бъдат използвани единствено и само за целта на кореспонденцията между нас.

 

Снимки

V. Текуща версия

Текущата версия на MaxtradeLAB е: v.1.0.3.11 от 20.07.2016г.

VI. Съвместимост

Тествано за работоспособност на версии на
ОС Microsoft Windows: XP/7/8/8.1/10
ОС Microsoft Windows Server: 2003/2008/2012
Продукта е разработен и има необходимост от .NET 3.5

VII. FAQ

VIII. ЦЕНИ

ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ, ВАРИАНТИ, ЦЕНИ:

MaxtradeLAB
372.00 лв. с ДДС


* Лицензия за ползване на продукта на неограничен брой работни места за една година.

Посочената цена е само за закупуване на самия модул. В цената не се включват инсталиране, настройване и промени в модула. тези допълнителни функции са въпрос на допълнителни разговори за определяне на цената спрямо конкретните изисквания на клиента.

Възможни са варианти за безплатно инсталиране и настройване на продукта.

Начин на закупуване и доставка:
След като направите заявка от нашия онлайн магазин или директно на E-Mail: home@avalonbg.com, указвайки Вашите фирмени данни, ще Ви бъде изпратена проформа фактура за извършване на необходимото плащане за покупката. След удостоверяване на плащането, ще Ви бъде изпратена оригиналната фактура заедно с необходимите файлове за инсталацията на MaxtradeLAB.
При Ваше желание плащането може да се извърши и с наложен платеж чрез куриер.

X. Регистър на промените

v.1.0.3.7
 • Добавя се възможност за разпечатване на "Книга за входящ дневник".
 • Добавя се възможност за разпечатване на "Книги за резултати от различните изследвания".
v.1.0.3.8 / 04.07.2016 г.
 • Променя начина на печат на Дневниците - Входящ, Физико-Химия, Микро-Биология, Мляко, Трихинелоза. Премахва възможността за печат на данни извън текущата година.
v.1.0.3.10 / 06.07.2016 г.
 • Променя възможността за копиране на с прехвърляне на данните от стар протокол в нов такъв.
v.1.0.3.11 / 20.07.2016 г.
 • Промяна на вида на входящия дневник.

Контакт с нас

Авалон ООД

гр. Горна Оряховица 5100 - ул."Патриарх Евтимий" 27 - software@avalonbg.com

0619 222180619 22218