0619 22218  home@avalonbg.com - Авалон ООД  Лясковец, Васил Левски 7

Maxtrade CTM

Десктоп програми


Maxtrade CTM

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

I. КЪДЕ МОЖЕМ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ПРОГРАМАТА?

Това е програма работеща под операционната среда на Microsoft Windows XP/7/8/10 разработена за използване в Служба по Трудова Медицина. Програмата Ви дава възможност да извършвате регистриране на дейността си по контрол и консултации на фирмите относно дейността им свързана с трудовата медицина..

II. ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПРОГРАМАТА.

Програмата се състои от две части, сървърна част и клиентска част.

Сървърна част от програмата – MaxtradeERP Server. Служи за управление, поддържане, архивиране и описване на базата с данни. Програмата е изградена и компилирана на основата на език за програмиране C#, в среда на Microsoft® .NET 3.5.

За нормалната работа на сървъра е необходимо следното програмно осигуряване.

Семейството на Microsoft® Windows Операционни Системи, Microsoft® Windows XP , Microsoft® Windows Vista , Microsoft® Windows 7 , Microsoft® Windows 8, Microsoft® Windows 10, Microsoft® Windows 2003 , Microsoft® Windows 2008.
Microsoft® .NET 3.5. или по-висока версия на средата за разработка.
Освободен за достъп TCP/IP порт номер 3306, на който се свързва програмата за база данни.
Клиентска част на програмата – MaxtradeCTM. Служи като итерфейс към базата данни. Чрез нея се въвеждат, коригират и изтриват данни от първични документи. Автоматично изгражда и визуализира справки и анализи.

За нормалната работа на сървъра е необходимо следното програмно осигуряване.

Семейството на Microsoft® Windows Операционни Системи, Microsoft® Windows XP , Microsoft® Windows Vista , Microsoft® Windows 7 , Microsoft® Windows 8, Microsoft® Windows 10, Microsoft® Windows 2003 , Microsoft® Windows 2008.
Microsoft® .NET 3.5. или по-висока версия на средата за разработка.
Microsoft Chart Controls for Microsoft .NET Framework 3.5 Setup
Microsoft Report Viewer Redistributable 2008 Setup

Системни функции:

Програмата работи с потребителски акаунти и автентификация. Могат да се създават различен брой потребители, всеки от които има собствени права за работа с програмата. С началното стартиране програмата притежава потребител “admin” с парола “admin”, който притежава всички необходими права за работа с нея. Възможност за настройване на мрежовите връзки към сървърната част. Това означава, че базата данни може да се намира на друг компютър във Вашата локална мрежа, или на отдалечен компютър в интернет мрежата.

Клиентската част на програмата може да ползва данните на сървъра независимо къде се намира той. Настройка на самата програма. Всичко необходимо за нормалната и работа. Указват се потребителя на програмата ( собственика на продукта и данни за него, които в последствие ще се визуализират в различните видове справки ). Настройки на визуалния вид на програмата. Информация за създателя на програмата. Възможност за активиране на продукта. Ако е била получена 30 – дневна версия на продукта с тази функционалност бихте могли да си регистрирате и закупите продукта.

Въвеждане на първични данни:

Управление на фирмени профили на обслужваните предприятия, номенклатури в програмата и шаблони за измервания
Въвеждане на данни за фирми предмет на работата на съответното СТМ работещо с програмата.
Промяна на данните и въвеждане на персонал подлежащ на обслужване.
Структура на фирмите – клонове, отдели, професионални групи, длъжности на лицата, населени места.
Създаване и редактиране на шаблони за измервания. Позволяват се създаване и редактиране на общи шаблони за дадени професионални групи, които да могат да се използват за всички лица от дадената професионална група.

Въвеждане на първични данни:

Здравни досиета , данни и измервания за лицата обект на работата на СТМ
Въвеждани и редакция на данни за служители разпределени по фирми.
Въвеждане и редакция на първични данни за служителите
Въвеждане и редакция на професионални маршрути за отделните лица.
Въвеждане и редакция на професионални заболявания за отделните лица.
Въвеждане и редакция на трудови злополуки за отделните лица.
Въвеждане и редакция на трудоустрояване за отделните лица.

Въвеждане на първични данни:

Въвеждане и редакция на инвалидност за отделните лица.
Въвеждане и редакция на измервания за служителите.
Въвеждане и редакция на измервания за отделните лица.
Въвеждане и редакция на предварителен медицински преглед за отделните лица.
Въвеждане и редакция на периодични медицински прегледи за отделните лица.
Въвеждане и редакция на посещения за отделните лица.
Въвеждане и редакция на болнични листове за отделните лица.

Справки и Анализи:

Справки, Анализи и следене на срокове за Периодични медицински прегледи на служителите
Справка за “Брой служители разпределени по признак”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
Справка за “Брой служители разпределени по признак (до 5г., от 5г. до 10г., над 10г.) трудов стаж”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.

Справки и Анализи:

Справка за “Брой мъже, брой жени по длъжности”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
Справка за “Брой регистрирани професионални заболявания по длъжности”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
Справка за “Трудови злополуки в списък с номер на акт, диагноза, дата на акт, по длъжности”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
Справка за “Трудоустроени – в списък с диагноза, продължителност, място на трудоустрояване, по длъжност”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.

Справки и Анализи:

Справка за “трайно намалена работоспособност – списък номер на ЕР на ТЕЛК, диагноза, срок, проценти, по длъжност”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
Справка за “За всеки работник заключение от предварителен медицински преглед”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
Справка за “За всеки работник заключение от предварителни медицински прегледи”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
Справка за “За всеки работник уведомяване на личния лекар”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
Справка за “Болнични листове”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.

Справки и Анализи:

Справка за “Актуален списък на работещите”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
Справка за “Брой напуснали служители”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
Справка за “Брой работещи с изписана рецепта за очила”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
“Анализ на заболеваемоста с временна неработоспособност на работещите”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
“Анализ на моментната болестност установена при проведените задължителни периодични медицински прегледи по Раздел II на Наредба номер 3 на МЗ на работещите”.

Справки и Анализи:

Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
“Обобщен анализ”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
Следене на сроковете за Периодични медицински прегледи на служителите.
Оценка на риска
Коефициенти за вероятност за настъпване на вредата. С избор на менюто “Справки и Анализи” >> “Оценка на риска”>>”Коефициенти за вероятност” се отваря прозорец в който ако желаете можете да промените коефициентите и да запишете промените.

III. ИНСТАЛИРАНЕ

Продукта се състои от две части.

1. Сървърна, на която се съхранява базата от данни за всички извършени сделки. Инсталира се от файла „MaxtradeCTMServer_Install.exe“.

2. Клиентска част, с която Вие действително работите. Инсталира се от файла „MaxtradeCTM_Instalator.exe“.

3. Допълнения. Microsoft ReportViewer.exe. Необходим за печата на справките.

След коректната инсталация на сървърната и клиентската част на програмата можете да започнете работа с нея. На поисканите данни за вход при първоначално стартиране на програмата можете да използвате следните данни:
Потребител: admin
Парола: admin

IV. ТЕКУЩА ВЕРСИЯ

Текущата версия на MaxtradeCTM е: v.1.0.2.6 от 05.01.2016г.

V. СЪВМЕСТИМОСТ

Тествано за работоспособност на версии на
ОС Microsoft Windows: XP/7/8/8.1/10
ОС Microsoft Windows Server: 2003/2008/2012
Продукта е разработен и има необходимост от .NET 3.5

ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ, ВАРИАНТИ, ЦЕНИ:

Maxtrade CTM
432.00 лв. с ДДС

* Лицензия за ползване на продукта на неограничен брой работни места за една година.

Посочената цена е само за закупуване на самия модул. В цената не се включват инсталиране, настройване и промени в модула. тези допълнителни функции са въпрос на допълнителни разговори за определяне на цената спрямо конкретните изисквания на клиента.

Възможни са варианти за безплатно инсталиране и настройване на продукта.
Начин на закупуване и доставка:
След като направите заявка от нашия онлайн магазин
или директно на E-Mail: home@avalonbg.com, указвайки Вашите фирмени данни, ще Ви бъде изпратена проформа фактура за извършване на необходимото плащане за покупката. След удостоверяване на плащането, ще Ви бъде изпратена оригиналната фактура заедно с необходимите файлове за инсталацията на Maxtrade CTM.
При Ваше желание плащането може да се извърши и с наложен платеж чрез куриер.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВРЕМЕННА ВЕРСИЯ НА ПРОГРАМАТА:

Можете да си изтеглите напълно работоспособна временна версия на програмата. Тя ще може да работи в продължение на един месец от инсталирането си. Всички функционалности на програмата са запазени. След изтичане на пробния период и при желание за закупуване на лиценз Вие няма да загубите натрупаните по време на теста данни.

От тук можете да си изтеглите временна версия на Maxtrade CTM.
Напиши коментар по темата

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


0