Maxtrade IKUNK - SCADA софтуер за мониторинг и управление на ИКУНК

I. КЪДЕ МОЖЕМ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ПРОГРАМАТА MAXTRADE ИКУНК?

Това е програма работеща под операционната среда на Microsoft Windows XP/7/8/10 разработена за използване в фирми произвеждащи високоалкохолни напитки. Maxtrade ИКУНК Ви дава възможност да извършвате регистриране на дейността си според митническите разпоредби за работа на подобни предприятия.

II. ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПРОГРАМАТА.

III. ТЕКУЩА ВЕРСИЯ

Текущата версия на програмата е: v.1.1.0.2 от 05.01.2016г.

IV. СЪВМЕСТИМОСТ

Тествано за работоспособност на версии на
ОС Microsoft Windows: XP/7/8/8.1/10
ОС Microsoft Windows Server: 2003/2008/2012
Продукта е разработен и има необходимост от .NET 3.5