0619 22218  home@avalonbg.com - Авалон ООД  Лясковец, Васил Левски 7

Референтно писмо – ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД

Референтно писмо – ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД : 27.05.2018 : Other


Референтно писмо - ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД

Референтно писмо – ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД

Авалон ООД гр. Лясковец, ул Васил Левски 8Б е наш партньор в доставката на компютърни системи и технологии и техните консумативи.

Преките ни впечатления от тяхната работа са в професионално отношение, коректно, точно и навременно изпълнение на доставките, което улеснява работата на целия екип.

С настоящата референция представяме Авалон ООД на новите им партньори и им желаем ползотворно сътрудничество.


Изп. Директор

инж. Румен Иванов