0619 22218  home@avalonbg.com - Авалон ООД  Лясковец, Васил Левски 7

Референтно писмо – Винпром АД

Референтно писмо – Винпром АД : 28.05.2018 : Other


Референтно писмо - Винпром АД

Референтно писмо – Винпром АД

Винпром АД, град Велико Търново, издава настоящата референция на “Авалон” ООД, град Лясковец, регистрирано по ф.д.№486 / 2003 година на ВТОС, със седалище и адрес на управление гр. Лясковец, ул. “Васил Левски” №8.
Фирмата се представлява от Илко Николов Иванов – управител. Регистрации : шифър по Булстат № 104605318, Данъчен № 10550002434, ТДД град Горна Оряховица.
С “Авалон” ООД работим от месец май 2003 година.
От тогава до сега “Винпром” АД купува компютърни системи и консумативи за тях само от “Авалон” ООД.
Фирмата се наложи в нашия регион като изключително коректен доставчик в областта на компютърните системи и технологии. Дружеството е специализирано в изграждане и поддръжка на компютърни мрежи.
“Авалон” ООД разполага със собствен магазин, сервизна база и квалифициран персонал.
Към настоящия момент не сме предявявали абсолютно никакви претенции относно качеството на работа и коректността на фирма Авалон ООД.


Изп. Директор

инж. М. Йорданова