0619 22218  home@avalonbg.com - Авалон ООД  Лясковец, Васил Левски 7

Референтно писмо – СОТ В. Търново ЕООД

Референтно писмо – СОТ В. Търново ЕООД : 28.05.2018 : Other


Референтно писмо - СОТ В. Търново ЕООД

Референтно писмо – СОТ В. Търново ЕООД

Партньорството между СОТ В. Търново ЕООД и Авалон ООД започна преди повече от 2 години. Отношенията между двете фирми са както служеби, така и приятелски. Изключително сме доволни от предлаганите стоки и услуги. Бързите отговори, реакции и перфектния сервиз, гарантират за бъдещите взаимоотношения между двете фирми!
Фирма Авалон ООД покрива изцяло нуждите ни, свързани с техния бранш.


Управител.

инж. Марин Нешев