0619 22218  home@avalonbg.com - Авалон ООД  Лясковец, Васил Левски 7

Референтно писмо – Полет 90

Референтно писмо – Полет 90 : 28.05.2018 : Other


Референтно писмо - Полет 90

Референтно писмо – Полет 90

ЕТ Полет 90 в качеството си на клиент на Авалон ООД гр. Лясковец издава настоящата референция в уверение на това, че те са наш лоялен и коректен партньор и доставчик.
Нашите търговски взаимоотношения датират от 2004г. И от тогава досега всички наши заявки и запитвания са били навременно и правилно обработвани и доставяни.
За времето през което те са наш доставчик не сме предявявали рекламации по отношение на доставените от тях услуги, консумативи и техника. Винаги са реагирали бързо и адекватно към нашите запитвания и проблеми.
По наше мнение Авалон ООД е дружество с добра система на организация и изграден авторитет на българския пазар, което е също причина да ги изберем за наш партьор.

Издаваме тази референция на Авалон ООД с цел тя да им послуци при контактите им с техни потенциални партньори.