0619 22218  home@avalonbg.com - Авалон ООД  Лясковец, Васил Левски 7

Референтно писмо – Монилит-99

Референтно писмо – Монилит-99 : 28.05.2018 : Other


Референтно писмо - Монилит-99

Референтно писмо – Монилит-99

От Монилит-99 ползваме услугите предлагани от фирма Авалон ООД гр. Лясковец от началото на 2003г. Доволни сме от техникара предлагана ни от Авалон и особено от гаранционния и извънгаранционен сервиз осъществяван от техния екип. Досега сме закупували от Авалон компютърна техника и периферни устройства. Добро впечатление ни прави възможността за директен контакт с екипа на фирмата, както и тяхната отзивчивост при възникнали проблеми. Коректни са към нас и засега покриват изискванията ни за качество на използваните от нас продукти и услуги.


Управител

Ив. Михнев