0619 22218  home@avalonbg.com - Авалон ООД  Лясковец, Васил Левски 7

Референтно писмо – Държавен резерв и военновременни запаси

Референтно писмо – Държавен резерв и военновременни запаси : 28.05.2018 : Other


Референтно писмо - Държавен резерв и военновременни запаси

Референтно писмо – Държавен резерв и военновременни запаси

С настоящето референтно писмо от Държавен резерв и военновременни запаси. Имаме удоволствието да изразим своето удовлетворение от фирма Авалон ООД като коректен и надежден партньор.
Работата на екипа на фирмата се отличава с истински професионализъм и високо качество.
Авалон ООД стриктно е изпълнявал своите задължения. Съобразявайки се с поетите към деловите си контрагенти ангажименти и извършване на уговорените услуги, с качество и в рамките на уфоворените срокове.
В тази връзка препоръчваме Авалон ООД при изпълнението на дейности, свързани с доставката на висококачествени IT продъкти, консултации и решаване на проблеми на клиентите.


Директор

Димитър Балджиев