0619 22218  home@avalonbg.com - Авалон ООД  Лясковец, Васил Левски 7

Референтно писмо – Булгарконтрола

Референтно писмо – Булгарконтрола : 28.05.2018 : Other


Референтно писмо - Булгарконтрола

Референтно писмо – Булгарконтрола

Булгарконтрола ЕАД гр. Горна Оряховица ползва компютърни услуги и консумативи на Авалон ООД гр. Лясковец.
Удовлетворени сме от лоялността и коректността към нас.
Предлаганите услуги са качествени и най-важно своевременни.
От поддръжката на компютърната техника и ползваните консумативи на фирмата сме много довлни.
Лоялност, качество и своевременност са качества, които ценим.
И за в бъдеще ще продължаваме да работим с тях.


Ръководител

Веска Иванова