0619 22218  home@avalonbg.com - Авалон ООД  Лясковец, Васил Левски 7

Референтно писмо – АРКУС АД

Референтно писмо – АРКУС АД : 27.05.2018 : Other


Референтно писмо - АРКУС АД

Референтно писмо – АРКУС АД изразява своето удовлетворение от услугите предлагани от Авалон ООД, гр. Лясковец и особено от възможността за директен контакт с екипа на дружеството.

Коректността и лоялността към нас съчетани с качеството на предлаганите услуги, покриват нашите изисквания към партньорите ни.

Смятаме и за в бъдеще да използваме предлаганите услуги от Авалон ООД.


Изп. Директор

инж. Банко Банков