0619 22218  home@avalonbg.com - Авалон ООД  Лясковец, Васил Левски 7

SCADA

Showing the single result    |   

Maxtrade IKUNK SCADA СОФТУЕР е програма работеща под операционната среда на Microsoft Windows XP/7/8/10 разработена за използване в фирми произвеждащи високоалкохолни напитки. Maxtrade ИКУНК Ви дава възможност да извършвате регистриране на дейността си според митническите разпоредби за работа на подобни предприятия.

Read more

0