0619 22218  home@avalonbg.com - Авалон ООД  Лясковец, Васил Левски 7

Block om_testimonial


Блок om_testimonial

Блок om_testimonial показва на страницата отзиви от клиенти. Естествено можете да покажете и друго избрано от Вас съдържание.  Показва отзива на страница. Отзивите са разположени хоризонтално. Използват се различни визуални ефекти при взаимодействие с блока. Блока скролира отзивите ако са повече от два, автоматично. Съдържанието на блока се променя чрез смяна на параметрите му. В страницата в която искате да се вижда този блок трябва да добавите следния код (shortcut) затворен в квадратни скоби [код].

om_testimonial title="Testimonials" head="Testimonials head" url="/testimonials-type/other"

Във вашия редактор има икона обозначена с главната буква “T”. С помощта на тази икона се вмъква посочения по-горе код в дадената страница. Избирането на този бутон предизвиква появата на следния прозорец:

om_testimonial

om_testimonial

Попълвате необходимите данни.  title – заглавие на блока. head – подзаглавие на блока. url – url на връзката към всички Отзиви.

Записвате направените промени и те се отразяват веднага на страницата. По всяко време можете отново да направите промени в блока. Можете да редактирате променливите директно в редактора. Или можете да маркирате целя текст на блока и да изберете отново бутона “T” от менюто на Вашия редактор. Това ще изведе същия прозорец с предварително попълнени данни , които Вие можете да промените и запишете отново. Можете да премахнете блока като изтриете целия код от страницата. Блока използва за визуализирането си Bootstrap и Font Awesome. Можете да местите блока на различни места в страницата си. Можете да дублирате няколко блока на една и съща страница. Можете да поставяте блока в различни страници.

Съдържанието на отзивите можете да управлявате от предварително създаденото меню в административната част на WordPress, “Отзиви”. Всички публикации, които направите от това меню, ще се виждат като Отзиви в този блок. Чрез избиране на съответен отзив можете да го разглеждате като публикация. Можете да изберете и връзката за преглед на всички и да видите всички отзиви изброени на една страница.

Testimonials


Testimonials head

View all Testimonials

ОБРАТНО В ТЕМАТА