0619 22218  home@avalonbg.com - Авалон ООД  Лясковец, Васил Левски 7

Block om_projects


Блок om_projects

Блок om_projects показва на страницата Вашите проекти. Естествено можете да покажете и друго избрано от Вас съдържание.  Показва три проекта на страница. Проектите са разположени хоризонтално. Използват се различни визуални ефекти при взаимодействие с блока. Съдържанието на трите части се управлява чрез смяна на параметрите на блока, shotcut-а. В страницата в която искате да се вижда този блок трябва да добавите следния код (shortcut) затворен в квадратни скоби [код].

om_projects title="Projects" head="Head projects" link="Show all projects" url="/projects-type/all"

Във вашия редактор има икона обозначена с главната буква “P”. С помощта на тази икона се вмъква посочения по-горе код в дадената страница. Избирането на този бутон предизвиква появата на следния прозорец:

om_projects

om_projects

Попълвате необходимите данни.  title – заглавие на блока. head – подзаглавие на блока. link – текст на връзката към показване на всички Проекти. url – url на връзката към всички Проекти.

Записвате направените промени и те се отразяват веднага на страницата. По всяко време можете отново да направите промени в блока. Можете да редактирате променливите директно в редактора. Или можете да маркирате целя текст на блока и да изберете отново бутона “P” от менюто на Вашия редактор. Това ще изведе същия прозорец с предварително попълнени данни , които Вие можете да промените и запишете отново. Можете да премахнете блока като изтриете целия код от страницата. Блока използва за визуализирането си Bootstrap и Font Awesome. Можете да местите блока на различни места в страницата си. Можете да дублирате няколко блока на една и съща страница. Можете да поставяте блока в различни страници.

Съдържанието на проектите можете да управлявате от предварително създаденото меню в административната част на WordPress, “Проекти”. Всички публикации, които направите от това меню, ще се виждат като Проекти в този блок. Чрез избиране на съответен проект можете да го разглеждате като публикация. Можете да изберете и връзката за преглед на всички и да видите всички проекти изброени на една страница.

Projects


Head projects

онлайн магазин vino-bg.com

онлайн магазин vino-bg...

Go to project
онлайн магазин vino-bg...
Фирмен сайт careforyou.bg

Фирмен сайт careforyou...

Go to project
Фирмен сайт careforyou...
Фирмен сайт – avto-pregledi.com

Фирмен сайт – av...

Go to project
Фирмен сайт – av...

Show all projects


ОБРАТНО В ТЕМАТА