0619 22218  home@avalonbg.com - Авалон ООД  Лясковец, Васил Левски 7

Block om_projects


Блок om_projects

Блок om_projects показва на страницата Вашите проекти. Естествено можете да покажете и друго избрано от Вас съдържание.  Показва три проекта на страница. Проектите са разположени хоризонтално. Използват се различни визуални ефекти при взаимодействие с блока. Съдържанието на трите части се управлява чрез смяна на параметрите на блока, shotcut-а. В страницата в която искате да се вижда този блок трябва да добавите следния код (shortcut) затворен в квадратни скоби [код].

om_projects title="Projects" head="Head projects" link="Show all projects" url="/projects-type/all"

Във вашия редактор има икона обозначена с главната буква “P”. С помощта на тази икона се вмъква посочения по-горе код в дадената страница. Избирането на този бутон предизвиква появата на следния прозорец:

om_projects

om_projects

Попълвате необходимите данни.  title – заглавие на блока. head – подзаглавие на блока. link – текст на връзката към показване на всички Проекти. url – url на връзката към всички Проекти.

Записвате направените промени и те се отразяват веднага на страницата. По всяко време можете отново да направите промени в блока. Можете да редактирате променливите директно в редактора. Или можете да маркирате целя текст на блока и да изберете отново бутона “P” от менюто на Вашия редактор. Това ще изведе същия прозорец с предварително попълнени данни , които Вие можете да промените и запишете отново. Можете да премахнете блока като изтриете целия код от страницата. Блока използва за визуализирането си Bootstrap и Font Awesome. Можете да местите блока на различни места в страницата си. Можете да дублирате няколко блока на една и съща страница. Можете да поставяте блока в различни страници.

Съдържанието на проектите можете да управлявате от предварително създаденото меню в административната част на WordPress, “Проекти”. Всички публикации, които направите от това меню, ще се виждат като Проекти в този блок. Чрез избиране на съответен проект можете да го разглеждате като публикация. Можете да изберете и връзката за преглед на всички и да видите всички проекти изброени на една страница.

Projects


Head projects

Фирмен сайт autovezni.com

Фирмен сайт autovezni....

Go to project
Фирмен сайт autovezni....
Фирмен сайт careforyou.bg

Фирмен сайт careforyou...

Go to project
Фирмен сайт careforyou...
онлайн магазин shop.st-bg.com

онлайн магазин shop.st...

Go to project
онлайн магазин shop.st...

Show all projects


ОБРАТНО В ТЕМАТА


0