0619 22218  home@avalonbg.com - Авалон ООД  Лясковец, Васил Левски 7

Block om_feature


Блок om_feature

Блок om_feature показва на страницата екстри. Естествено можете да покажете и друго избрано от Вас съдържание.  Показва екстри на страница. Екстрите са разположени хоризонтално.  Блока показва четири екстри на страница, избрани на случаен принцип. Съдържанието на блока се променя чрез смяна на параметрите му. В страницата в която искате да се вижда този блок трябва да добавите следния код (shortcut) затворен в квадратни скоби [код].

om_feature title="Features title" head="Features head"

Във вашия редактор има икона обозначена с главната буква “F”. С помощта на тази икона се вмъква посочения по-горе код в дадената страница. Избирането на този бутон предизвиква появата на следния прозорец:

om_feature

om_feature

Попълвате необходимите данни.  title – заглавие на блока. head – подзаглавие на блока.

Записвате направените промени и те се отразяват веднага на страницата. По всяко време можете отново да направите промени в блока. Можете да редактирате променливите директно в редактора. Или можете да маркирате целя текст на блока и да изберете отново бутона “F” от менюто на Вашия редактор. Това ще изведе същия прозорец с предварително попълнени данни , които Вие можете да промените и запишете отново. Можете да премахнете блока като изтриете целия код от страницата. Блока използва за визуализирането си Bootstrap и Font Awesome. Можете да местите блока на различни места в страницата си. Можете да дублирате няколко блока на една и съща страница. Можете да поставяте блока в различни страници.

Съдържанието на екстрите можете да управлявате от предварително създаденото меню в административната част на WordPress, “Екстри”. Всички публикации, които направите от това меню, ще се виждат като Екстри в този блок.

Features title

Features head


Ajax

Ajax

HTML5

HTML5

jQuery

jQuery

JavaScript

JavaScript


ОБРАТНО В ТЕМАТА