0619 22218  home@avalonbg.com - Авалон ООД  Лясковец, Васил Левски 7

Block om_contact


Блок om_contact

Блок om_contact показва на страницата форма за контакт. Формата съдържа следните полета за попълване: Име, Фамилия, E-mail, Телефон, Коментар, Проверка за робот. Отбелязаните със знака * полета са задължителни за попълване. Съдържанието на блока се управлява чрез смяна на параметрите му. В страницата в която искате да се вижда този блок трябва да добавите следния код (shortcut) затворен в квадратни скоби [код].

om_contact title="Contact" subject="Subject"

Във вашия редактор има икона обозначена с главната буква “C”. С помощта на тази икона се вмъква посочения по-горе код в дадената страница. Избирането на този бутон предизвиква появата на следния прозорец:

om_contact

om_contact

Попълвате необходимите данни.  title – заглавие на блока. subject – полето относно при изпращане на E-mail.

Записвате направените промени и те се отразяват веднага на страницата. По всяко време можете отново да направите промени в блока. Можете да редактирате променливите директно в редактора. Или можете да маркирате целя текст на блока и да изберете отново бутона “C” от менюто на Вашия редактор. Това ще изведе същия прозорец с предварително попълнени данни , които Вие можете да промените и запишете отново. Можете да премахнете блока като изтриете целия код от страницата. Блока използва за визуализирането си Bootstrap и Font Awesome. Можете да местите блока на различни места в страницата си. Можете да дублирате няколко блока на една и съща страница. Можете да поставяте блока в различни страници.

Попълнените съобщения се изпращат на административния E-mail на Вашия WordPress. За да работи нормално блока е необходимо да имате регистрация в Google ReCaptcha. Съответния ключ от регистрацията трябва да се въведе в настройките на темата, меню “Contact options“, поле “Contact Google reCaptcha sitekey“.

Contact

All fields marked with * are required to be filled in.

Please fill in your details so we can make contact with you. The data you send will only be used for the purpose of the correspondence between us.

 


ОБРАТНО В ТЕМАТА