0619 22218  home@avalonbg.com - Авалон ООД  Лясковец, Васил Левски 7

Maxtrade Change


Maxtrade Change

Това е програма работеща под операционната среда на Microsoft Windows XP/7/8/10 разработена за използване в Обменни Бюра. Програмата Ви дава възможност да извършвате регистриране на дейността си по прoдажба и обмен на валута.