0619 22218  home@avalonbg.com - Авалон ООД  Лясковец, Васил Левски 7

AVAMB Android

AVAMB Android. Системата е предназначена основно за производители и търговци на дограма, но така също и за различни видове бизнес. Издават се различни видове документи, като оферти, договори, фактури, листи със служители и др.

Прочети още...

0