0619 22218  home@avalonbg.com - Авалон ООД  Лясковец, Васил Левски 7

Maxtrade Change

ПРОГРАМА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРОДАЖБА И ОБМЕН НА ВАЛУТА   I. КЪДЕ МОЖЕМ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ПРОГРАМАТА? Това е програма работеща под…

Прочети още...

Maxtrade SMDC

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ОТ СИСТЕМА ЗА КАЧЕСТВОТО   I. КЪДЕ МОЖЕМ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ПРОГРАМАТА? Това е програма работеща под операционната система…

Прочети още...

Maxtrade SLR

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО   I. КЪДЕ МОЖЕМ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ПРОГРАМАТА? Това е програма работеща под операционната среда…

Прочети още...

Maxtrade LAB

Програма за управление на дейността на лаборатория   I. КЪДЕ МОЖЕМ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ПРОГРАМАТА? Това е програма работеща под операционната среда на Microsoft…

Прочети още...

Maxtrade CTM

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА I. КЪДЕ МОЖЕМ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ПРОГРАМАТА? Това е програма работеща под операционната среда…

Прочети още...

Maxtrade CMR

ПРОГРАМА ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПЕЧАТ НА МИТНИЧЕСКИ ТОВАРИТЕЛНИЦИ (ЧМР)   I. КЪДЕ МОЖЕМ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ПРОГРАМАТА? Това е програма работеща под операционната среда…

Прочети още...