0619 22218  home@avalonbg.com - Авалон ООД  Лясковец, Васил Левски 7

Maxtrade Change

ПРОГРАМА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРОДАЖБА И ОБМЕН НА ВАЛУТА   I. КЪДЕ МОЖЕМ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ПРОГРАМАТА? Това е програма работеща под…

Прочети още...

Maxtrade SMDC

Maxtrade SMDC ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ОТ СИСТЕМА ЗА КАЧЕСТВОТО I. КЪДЕ МОЖЕМ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ПРОГРАМАТА? Maxtrade SMDC е програма работеща под…

Прочети още...

Maxtrade SLR

Maxtrade SLR ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО I. КЪДЕ МОЖЕМ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ПРОГРАМАТА? Maxtrade SLR е програма работеща под…

Прочети още...

Maxtrade LAB

Maxtrade LAB Програма за управление на дейността на лаборатория I. КЪДЕ МОЖЕМ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ПРОГРАМАТА? Maxtrade LAB е програма работеща под операционната среда…

Прочети още...

Maxtrade CTM

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА I. КЪДЕ МОЖЕМ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ПРОГРАМАТА? Това е програма работеща под операционната среда…

Прочети още...

Maxtrade CMR

Maxtrade CMR ПРОГРАМА ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПЕЧАТ НА МИТНИЧЕСКИ ТОВАРИТЕЛНИЦИ (ЧМР) I. КЪДЕ МОЖЕМ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ПРОГРАМАТА? Maxtrade CMR е програма работеща под…

Прочети още...

0