0619 22218     home@avalonbg.com    -   Авалон ООД  Лясковец, Васил Левски 7

shop.st-bg.com

other


Проектиране и изграждане на web сайтове

Изграждане на фирмен онлайн магазин.

Електронен магазин за продажба на собствена продукция.

СКЛАДОВА ТЕХНИКА АД е фирма с частен капитал и предмет на дейност проектиране, производство, търговия, монтаж и сервиз на складово оборудване, подемно-транспортна техника и уреди за бита.

Подемно-транспортна техника

Технологично оборудване:

 • вертикален обработващ център с ЦПУ;
 • стругове и фрезмашини с ЦПУ;
 • координатно-разстъргващи машини с ЦПУ;
 • фрезхобели за обработване на детайли с дължина до 8 метра;
 • борверзи;
 • универсални стругове, пробивни и фрезови машини;
 • шлифовъчни машини:  центрови, безцентрови, вътрешни и плоски;
 • зъбонарезни машини:  зъбодълбачни  и зъбофрезови;
 • шевинг машини;
 • протяжни машини;
 • машина с ЦПУ за газово рязане на стоманена ламарина с дебелина до 100 мм;
 • машина с ЦПУ за плазмено рязане на стоманена ламарина с дебелина до 12 мм;
 • машина с ЦПУ за лазерно рязане на стоманена ламарина с дебелина до 6 мм;
 • листоогъващи абканти за стоманена ламарина с дебелина до 12 мм и дължина 4 м;
 • нож-гилотини за разкрояване на стоманена ламарина с дебелина до 25 мм;
 • лентоотрезни машини;
 • механични и хидравлични преси;
 • установка за химикотермична обработка на детайли (йонно азотиране);
 • участък за термична обработка на метали;
 • заварочни апарати за електродъгово заваряване в защитна газова среда;
 • камера за дробоструйно почистване;
 • съоръжения за обезмасляване, оксидиране и твърдо хромиране на стоманени детайли;
 • съоръжения за прахово електростатично и мокро боядисване на детайли, възли и готови изделия;
 • лаборатория за изпитване на подемно-транспортна техника;
 • лаборатория за химичен анализ и фирмен метрологичен контрол;
 • инфрачервено керамично газово отопление на работните помещения;

Битова техника

Технологично оборудване:

 • линия за прахово електростатично емайлиране;
 • установка с ЦПУ за фибролазерно рязане на стоманена ламарина с дебелина до 12 мм;
 • лазерни установки с ЦПУ за рязане на стоманена ламарина с дебелина до 6 мм;
 • щанц машина с ЦПУ за  профилно изрязване на отвори в стоманена ламарина;
 • листоогъващи абканти с ЦПУ за стоманена ламарина с дебелина до 6 мм и дължина 3 м;
 • нож-гилотини за разкрояване на стоманена ламарина с дебелина до 9 мм;
 • ексцентър преси до 250 т;
 • двойнодействащи преси до 500 т;
 • машини за електросъпротивително заваряване:  точково и ножово;
 • заварочни апарати за електродъгово заваряване в защитна газова среда;
 • камери за дробоструйно почистване;
 • съоръжения за обезмасляване, оксидиране и никелиране на стоманени детайли;
 • съоръжения за прахово електростатично и мокро боядисване на детайли, възли и готови изделия;
 • индукционна пещ за топене на черни и цветни метали;
 • лаборатория за химичен анализ и фирмен метрологичен контрол;
 • инфрачервено керамично газово отопление на работните помещения;

0