Кредитен Калкулатор за OpenCart

Модул за продаване на стоки на изплащане чрез TBI Bank и UNI Credit


I. Къде можем да използваме модула?

Това е модул (Техника за проектиране на софтуер, увеличаваща степента, до която софтуерът е съставен от отделни, взаимозаменяеми компоненти, наречени модули.) разработен за използване с онлайн магазин базиран на системата OpenCart. Модулът дава възможност на Вашите клиенти да закупуват предлаганите от Вас стоки на разсрочено изплащане. Ако го инсталирате във Вашия онлайн магазин в страницата на всеки един продукт ще се появи допълнителен бутон позволяващ на Вашите клиенти да закупят продукта на разсрочено плащане използвайки услугите на TBI Bank или UNI Credit. Модулът спомага за събиране на необходимата за Банките информация от Вашите клиенти. Вие организирате задвижването на процедурата по осъществяване на самия кредит, като извършвате действията по искане за кредит с предоставената Ви информация.
Модул за продаване на стоки на изплащане чрез TBI Bank и UNI Credit

II. Описание на функционалните възможности на модула в онлайн магазина Ви.

Общ преглед на функционалността на модула:

Модулът доставя във Вашия OpenCart сайт функции за продаване на стоки на изплащане. Модулът е разработен да използва TBIBank и UNICredit. Разработен е в сътрудничество с Банките за да покрие строгите им изисквания спрямо технологията за продажба на стоки на изплащане. Създава на страницата Ви за съответния продукт калкулатор за изчисляване на вноските, който използва зададените ни от Банката правила за пресмятане на вноските. Всички лога и специфични спомагателни изрази са предварително зададени и са конкретно изискване на Банките. Модулът създава връзката между вашия клиент пожелал да закупи стока на изплащане и Банките. При попълване на съответните данни от Вашия клиент, и следвайки стъпките, които му предлага модула, клиентът ви изпраща необходимата информация на Вашия административен E-Mail. Вие задействате съответната процедура на Банката за осъществяване на сделката. Продуктът е одобрен от Банките.


Начин на взаимодействие с модула от гледна точка на клиент на Вашия онлайн магазин:

 1. На страницата на конкретния продукт, който е избрал Вашия клиент, се появяват допълнителни бутони (сн.1) за закупуване на продукта на изплащане с TBIBank и UNICredit. Същитe бутони (сн.2) се появяват и на страницата с кошницата на заявените продукти от клиента Ви. Тези бутони се повяват само за продукти или за група от заявени продукти, чиято цена е над посочената базова цена. Това е изискване на Банките. Има някой наши клиенти работещи с този модул, които са договорили със съответните Банки минимална цена за стока на изплащане различна от стандартните 150 лв. Ако се договори друга минимална цена можете да я промените. Промяната можете да направите в административния панел на модула, за всяка от Банките. Дизайна на показаните бутони е съобразен със стандартната тема на OpenCart. Ако се налага промяна спрямо Вашите настройки на OpenCart, ние ще я извършим безплатно.
 2. При избиране на бутона Купи със съответната Банка  се визуализира, Калкулатор TBI Bank (сн.3) или Калкулатор UNI Credit (сн.4) за закупуване на стока на изплащане.
  • На първия ред на калкулатора клиента вижда общата цена на продукта или продуктите за които той кандитатства за закупуване на кредит.
  • От втория ред клиента избира срока на изплащане. За двете банки диапазона за избор на броя месеци за който да се изплаща дадения продукт е различен. При смяна на броя месеци, автоматично се променят и преизчисляват "Месечната вноска", "Общо дължимата сума за периода" и "ГПР".
  • Във варианта на калкулатора за TBI Bank, клиентът може да си избере дали да включи към сумата си за изплащане и "Застраховка за уред (0.39% на месец)" и/или "Застраховка безработица (0.33% на месец)".
  • На следващия ред клиента може да види "Месечната вноска", която ще дължи всеки месец до края на кредита на банката.
  • На следващия ред клиента може да види "Общата сума", която ще дължи за целия период на кредита заедно с включените лихви и всички оскъпявания на банката.
  • На следващият ред клиента може да види общият "ГПР".
  Под формата за всяка от банките има чекбокс с чието отбелязване клиента дава съгласието си, съответната Банка да обработи личните му данни, както и указва, че се е запознал с Искане-декларация за потребителски кредит. Допълнение към Общите условия за онлайн покупка на кредит или с Общите условия на UniCredit.  Клиента може да попълни полето за допълнителна информация ако желае да Ви изпрати такава. С избиране на бутона "Продължи", клиента минава на следващия етап от закупуването "Попълване на лични данни".
 3. Визуализира се формата за TBI Bank (сн.5) или формата за UNI Credit (сн.6) за попълване на необходимите за Банката данни от клиента.
  Необходимите за TBI Bank данни са както следва:
  • Трите имена - задължително
  • ЕГН - задължително
  • Номер на лична карта - задължително
  • Телефон за връзка - задължително
  • Втори телефон за връзка
  • E-mail - задължително
  • Адрес по лична карта - задължително
  • Адрес за доставка - задължително
  • Допълнителна информация
  Необходимите за UNI Credit данни са както следва:
  • Име - задължително
  • Фамилия - задължително
  • ЕГН - задължително
  • Телефон - задължително
  • Допълнителен телефон за връзка
  • E-mail - задължително
  • Допълнителна информация
  Политиката за събиране на данни на двете Банки е различна, затова при калулатора на UNI Credit съществува вариант с много повече полета за попълване от клиентите Ви. Този вариант може да Ви бъде предоставен при желание. По-масовата практика е на клиента да се визуализира по-малкия вариант за да се избегне стреса от голямото количество въпроси, а те да се задават в проведен разговор с клиента след получаване на заявката му за лизинг.
 4. С избирането на бутона "Изпрати", попълнените от клиента данни се изпращат на административния мейл адрес. Клиента получава визуално потвърждение за изпратената заявка със следващата страница TBI Bank (сн.7), или страница UNI Credit (сн.8) която се появява автоматично след изпращането. След получаване на необходимите данни от клиента за извършване на процедурата по закупуване на стока на изплащане, извършвате необходимите стъпки според посочената и избрана от банката и Вас процедура. За Ваше улеснение по-долу Ви предоставяме процедурата, която ние ползваме за закупуване на стока на изплащане през нашия онлайн магазин.

Процедурите и калкулациите по закупуване на стоки на изплащане подлежат на промяна от съответната Банка , при възникнала такава ние се ангажираме да Ви предоставим извършените промени безплатно. Фирма Авалон ООД, предоставя своя модул за продажби на изплащане, създаден според текущите изисквания и данни предоставени от съответната Банка. Фирма Авалон ООД, не носи отговорност, ако поради промяна в технологията за продажба на изплащане на някоя от Банките, модулът не може да продължи да работи в този му вид.

III. Инсталиране

========== ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ ==========

МОДУЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ В OPENCART НА КРЕДИТЕН КАЛКУЛАТОР ЗА TBI BANK, UNI Credit

----------------------------------------------------------------

1. Проверете версията на OpenCart магазина, върху който ще интегрирате разширителния модул. Това може да направите от началната страница на административния панел, версията е изписана в долната част на страницата: НЕОБХОДИМА ВЕРСИЯ 2.3.X

2. Отворете съдържанието на главната директория на онлайн магазина и направете резервно копие (backup) на директориите /admin и /catalog. За целта може да използвате FTP клиент или друг метод за трансфер на файлове.

3. Качете съдържанието на директория upload (не самата директория!) в главната директория на магазина. При качването е възможно да видите съобщение, че директориите admin и catalog ще бъдат презаписани – потвърдете презаписването. По този начин, към текущото съдържание на директориите ще бъдат добавени новите файлове нужни за функционирането на разширителния модул, без да бъдат изтрити останалите файлове в директориите.

4. Отворете административния панел на вашия онлайн магазин (/admin) и изберете от менюто Extensions -> Extensions Installer, натиснете бутона Upload и изберете файла cc_tbi.ocmod.xml за TBI Bank или cc_uni.ocmod.xml за UNI Credit от инсталационния архив.

5. След това в отидете в Extensions -> Modifications и натиснете бутона refresh (малка икона в горния десен ъгъл).

6. От менюто на административния панел изберете Разширения->Модули (Extensions->Modules). изберете Инсталирай (Install).

След инсталацията, на мястото на Инсталирай (Install) се появяват два нови линка,изберете Редактирай (Edit). Можете да промените настройките според Вашите изисквания.

Приятна работа!

IV. Конфигуриране

След инсталиране на модула в таблото за управление на OpenCart, се появява възможност за управление на модула.

От таблото на OpenCart избирате менюто "Extensions" - "Modules". Избирате бутона "Edit" разположен в дясната част на реда "Credit Calculators". Ще се отвори страницата (сн.10) за конфигуриране на избрания модул.

Частта по управлението на TBI Bank:
 • Процент оскъпяване на месец за TBI Bank (Тук можете да попълните какъв да бъде месечния процент ускъпяване на стоката на лизинг. Стандартната и стойност е 1.5% на месец)
 • Минимална цена за закупуване на изплащане за TBI Bank (Минимално възможната сума на стоките за закупуване на кредит през TBI Bank. Стандартната стойност е 150 лв.)
 • Да се визуализира ли поле за Номер на лична карта? (Имате възможност да избирате дали да се показва в страницата за събиране на информация за клиента Ви, поле за въвеждане на лична карта)
 • Да се даде ли възможност за избор на Застраховка за уреда ? (Имате възможност да избирате дали да се показва в страницата на калкулациите, възможност клиентът Ви да добави в пресмятането и Застраховка за уред)
 • Процент утежнение при включена застраховка за уред. (на месец) (Тук можете да попълните каква да бъде Застраховката за уред. Стандартната и стойност е 0.39% на месец)
 • Да се даде ли възможност за избор на Застраховка за безработица ? (Имате възможност да избирате дали да се показва в страницата на калкулациите, възможност клиентът Ви да добави в пресмятането и Застраховка за безработица)
 • Процент утежнение при включена застраховка за безработица. (на месец) (Тук можете да попълните каква да бъде Застраховката за безработица. Стандартната и стойност е 0.33% на месец)
 • Общи условия (Можете да променяте файла с "Общи условия за онлайн покупка на кредит с TBI Bank". Позволяват се само файлове от тип .pdf с размер не по-голям от 5MB. Стандартния файл е: iskane_tbi.pdf)
 • Състояние на модула за TBI Bank. (Имате възможност да пускате или спирате работата на модула за TBI Bank)
Частта по управлението на UNI Credit:
 • Коя от таблиците на UNICredit да се зиползва? (Тук можете да избирате вида на таблицата по която ще се пресмятат месечните вноски за стоката на лизинг. За момента се предлагат два вида таблици, A60 и A62. Избирате тази по която работите Вие.)
 • Минимална цена за закупуване на изплащане за UNI Credit (Минимално възможната сума на стоките за закупуване на кредит през UNI Credit. Стандартната стойност е 150 лв.)
 • Общи условия (Можете да променяте файла с "Общи условия за онлайн покупка на кредит с UNI Credit". Позволяват се само файлове от тип .pdf с размер не по-голям от 5MB. Стандартния файл е: uni_uslovia.pdf)
 • Състояние на модула за UNI Credit. (Имате възможност да пускате или спирате работата на модула за UNI Credit)

Състояние на целия модул Имате възможност да пускате или спирате работата на целия модул.

Това са възможностите, които Ви се предоставят за конфигуриране и промяна на начина на работа на избрания от Вас модул. В някой от новите издания на тези модули, възможностите ще бъдат променяни и обогатявани в зависимост от Вашите желания и нужди.

Снимки

VII. Текуща версия

Текущата версия на Кредитен Калкулатор TBI Bank за OpenCart е: v.1.1.30 от 19.03.2017г.

Текущата версия на Кредитен Калкулатор UNI Credit за OpenCart е: v.1.1.13 от 27.01.2017г.

VIII. Съвместимост

Тествано за работоспособност на следните версии на OpenCart: Тествано до версия на OpenCart v.2.3.0.2 За версии по-високи от посочената, моля обърнете се към нас за тест. Фирма "Авалон" има разработка на модула си и за по-старите версии на OpenCart от серията 1.5.x. , от серията 2.0.x , от серията 2.1.x. , от серията 2.2.x.

IX. Изтегляне на файлове

XI. FAQ

XII. ЦЕНИ

ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ, ВАРИАНТИ, ЦЕНИ:

Кредитен Калкулатор за TBI Bank.
Програмата се разпространява
напълно безплатно от TBI Bank.
За връзка с банката и заявка за
инсталиране използвайте този
адрес: VShokov@tbibank.bg
Васил Шоков


Кредитен Калкулатор за UNI Credit
144.00 лв. с ДДС


* Лицензия за ползване на продукта на един уеб адрес за неопределено време.

Посочената цена е само за закупуване на самия модул. В цената не се включват инсталиране, настройване и промени в модула. тези допълнителни функции са въпрос на допълнителни разговори за определяне на цената спрямо конкретните изисквания на клиента.

Възможни са варианти за безплатно инсталиране и настройване на продукта.

Начин на закупуване и доставка:
След като направите заявка от нашия онлайн магазин или директно на E-Mail: home@avalonbg.com, указвайки Вашите фирмени данни, ще Ви бъде изпратена проформа фактура за извършване на необходимото плащане за покупката. След удостоверяване на плащането, ще Ви бъде изпратена оригиналната фактура заедно с необходимите файлове за инсталацията на Кредитния Калкулатор за OpenCart.
При Ваше желание плащането може да се извърши и с наложен платеж чрез куриер.

V. Разползагане на модула в страницата за продукт и страницата с кошницата

Следващата стъпка, която е необходимо да предприемете е да разположите Вашия модул в пространството на страницата за продукт, както и на страницата кошница.

Разполагане на модула в страницата с продукта.
Това става като изберете менюто "Design" - "Layouts". От показания листинг избирате реда "Product" и натискате синия бутон "Edit". От появилата се страница (сн.11) "Layouts" избирате синия бутон "Add Module" с помоща на който добавяте модули в изгледа на страницата за продукт. От падащото меню "Module" избирате вашия модул "Credit calculators". От падащото меню "Positions" избирате подходящата за Вас позиция, примерно "Column Right". В полето "Sodt Order" записвате някаква цифра за сортиране пр. 1. Потвърждавате избраното от вас с бутона "Save".

Разполагане на модула в страницата с кошницата.
Това става като изберете менюто "Design" - "Layouts". От показания листинг избирате реда "Product" и натискате синия бутон "Edit". От появилата се страница (сн.12) "Layouts" избирате синия бутон "Add Module" с помоща на който добавяте модули в изгледа на страницата за продукт. От падащото меню "Module" избирате вашия модул "Credit calculators". От падащото меню "Positions" избирате подходящата за Вас позиция, примерно "Column Right". В полето "Sodt Order" записвате някаква цифра за сортиране пр. 1. Потвърждавате избраното от вас с бутона "Save".

След тези Ви действия, вече имате разположен и готов за употреба модул в страниците с продукт и кошница.

XIII. Регистър на промените

v.1.0.1, v.1.0.2
 • Добавена възможност за избор на визуализиране на два вида застраховки. Клиента може да си избира дали да добави към лизинга застраховка за уреда и/или застраховка за безработица.
 • Вие можете да променяте размера на процентите и за двете застраховки по отделно.
v.1.0.3
 • Добавя се възможността за промяна на месечния лихвен процент на утежнение за закупуването на лизинг за TBI Bank.
 • Добавя се възможността за промяна на таблицата за пресмятане на вноските по погасяване на лизинга за UNI Credit.
v.1.0.4
 • Добавя се възможността за промяна на файла с "Общите условия" na TBI Bank през Административния панел на модула. Няма нужда да се качва файла ръчно през ftp връзка със сайта.
 • Добавя се възможността за промяна на файла с "Общите условия" na UNI Credit през Административния панел на модула. Няма нужда да се качва файла ръчно през ftp връзка със сайта.
v.1.0.6
 • Добавяне на възможности за SEO
v.1.0.7
 • Разрешаване на проблем с формата за пресмятане на месечните вноски на Кредитния Калкулатор за UNI Credit.
 • Въвеждат се допълнителни подсказки в описанията на променливите в контролния панел на продукта.
v.1.0.8 / 13.06.2016г.
 • Добавяне на обяснителен текст към полетата за избор в административните настройки на модула.
v.1.0.9 / 13.07.2016г.
 • Добавяне на лизингова таблица A50 за изчисляване на мвсечните вноски за стоки на изплащане с UNI Credit
v.1.0.10 / 15.07.2016г.
 • Добавя се възможност за смяна на email , на който да се изпращат заявките
v.1.0.11 / 08.08.2016г.
 • При изчисляване на лизинговите вноски през количката се изчисляват и отстъпките за покупки с купони
v.1.1.1 / 11.08.2016г.
 • Тази версия на модула може да работи на новата версия на OpenCart 2.3.x
v.1.1.2 / 15.08.2016г.
 • Добавя се възможност клиентите на Калкулатора за TBI Bank да могат да избират между два вида застраховки, застраховка на стоката и застраховка за безработица при калкулирането на лизинговите вноски
v.1.1.3 / 16.08.2016г.
 • Променя се начина на подредба на бутоните в страницата
v.1.1.4 / 29.08.2016г.
 • При неналичие на стока в кошницата да не се визуализира модула
v.1.1.4 / 01.09.2016г.
 • Добавяне на лизингова таблица A48 за изчисляване на мвсечните вноски за стоки на изплащане с UNI Credit
v.1.1.5 / 15.09.2016г.
 • Добавяне на месеци от 37 до 60 за пресмятане на лизингова вноска. Фиксиране на проблем с вноска по-малка от 20 лв.
 • Програмата може да се настрои да позволява покупката на лизинг на стока за 3 или 6 месеца да бъде без начисляване на лихви.
v.1.1.6 / 14.10.2016г.
 • Премахнати са от таблицата за месечни вноски на TBI Bank 7 и 10 месеца.
v.1.1.7 / 27.10.2016г.
 • Отстраняване на неправилно показване на Общата сума в TBI Bank.
v.1.1.8 / 04.11.2016г.
 • Подобряване на дизайна на модула за по-добър изглед в мобилни браузъри.
v.1.1.9 / 08.11.2016г.
 • Добавяне на избор на e-mail адрес за изпращане в TBI Bank.
v.1.1.10 / 17.11.2016г.
 • Премахване на месец 4 в падащото меню за срок на лизинга за TBI Bank.
v.1.1.11 / 19.11.2016г.
 • Промяна в избора на тип застраховка в TBI Bank. Избират се от няколко вида застраховки от падащо меню.
v.1.1.12 / 28.11.2016г.
 • Промяна в начина на пресмятане на ГПР за TBI Bank.
v.1.1.14 / 04.12.2016г.
 • Възможност за избор в административния панел, дали да се показва текст в дясно от бутона с цената на една вноска за 12 месечен лизинг.
UNI Credit v.1.1.9 / 10.12.2016г.
 • Възможност за избор на задължителните за попълване от лизингополучателите въпроси. Отнася се до UNI Credit.
TBI Bank v.1.1.15 / 11.12.2016г.
 • Правилно показване на първоначалната вноска в зависимост от процента искъпяване за дадена фирма.
TBI Bank v.1.1.15 / 11.12.2016г.
 • Показване на предупреждение за максимален период от 24 месеца на лизинговите вноски за закупуване на GSM апарати.
TBI Bank v.1.1.17, UNI Credit v.1.1.10 / 04.01.2017г.
 • Добавен е инсталатор на модификации. OCMOD добавяне на бутони в продуктовата страница.
UNI Credit v.1.1.11 / 04.01.2017г.
 • Добавя се таблица "Промоционална".
TBI Bank v.1.1.18, UNI Credit v.1.1.12 / 19.01.2017г.
 • Добавена е възможност за модифициране на ширината на формите според ширината на страниците в които се визуализират.
TBI Bank v.1.1.19 / 25.01.2017г.
 • Добавяне на възможност за показване в крайния резултат на броя поръчани продукти. Може да калкулира с променливи проценти оскъпяване. Процента се променя таблично спрямо промяната на броя вноски.
TBI Bank v.1.1.21 / 27.01.2017г.
 • Добавяне на бутон стъпка назад. Добавяне на описание на видовете застраховки.
UNI Credit v.1.1.13 / 27.01.2017г.
 • Добавяне на бутон стъпка назад.
TBI Bank v.1.1.24 / 30.01.2017г.
 • Добавя се възможност за въвеждане на първоначална вноска.
TBI Bank v.1.1.25 / 31.01.2017г.
 • Добавя се възможност за въвеждане на такса обслужване на кредита в административния панел.
TBI Bank v.1.1.26 / 02.02.2017г.
 • Добавя се възможност за избор от няколко критерия за това дали да се начислява лихва за даден продукт. Критериите са, Категория, Производител, Ценови диапазон.
TBI Bank v.1.1.27 / 13.02.2017г.
 • Показват се данни за Администратор на лични данни по КЗЛД
TBI Bank v.1.1.30 / 19.03.2017г.
 • Нов вариант за безлихвен кредит с първоначална вноска.

Контакт с нас

Авалон ООД

гр. Горна Оряховица 5100 - ул."Патриарх Евтимий" 27 - software@avalonbg.com

0619 222180619 22218