Авалон ООД Logo

Продажба, проектиране, внедряване и настройка на софтуер, програми за управление на производствени процеси, изграждане на web сайтове

Квалификации

Отлично квалифицирани програмисти

Авалон ООД разполага с висококвалифицирани програмисти, с много богат опит в използването на най-съвременните платформи за разработка на софтуер

Иновации

Най-новите технологии

Създадените от нашия екип продукти използват най-новите информационни технологии и покриват всички изисквания на съвременното програмиране

Консултации

Обслужване на най-добро ниво

При нас можете да получите безплатни консултации за необходимите Ви проекти. Отговаряме на всеки поставен от Вас въпрос, точно, обстойно и навреме

Екипът ни разработва софтуер повече от 15 години

Имаме многогодишен натрупан опит в областта на разработката на софтуер за десктоп машини, програми за работа с промишлени контролери, програми за управление на промишлени процеси, софтуер основаващ се на WEB технологиите, изграждане на корпоративни WEB страници, проектиране на онлайн магазини, изграждане на модули за редица CMS системи с отворен код, инсталиране и внедряване на разнообразен софтуер и мн. др.

Информация

за контакт: 08.00 - 18.00

Освен в посоченото тук работно време, можете да се свържете с нас по електронен път и във всяко удобно за Вас време. Ще бъде обърнато внимание на всеки поставен от Вас въпрос или коментар. Всяка получена заявка за софтуер ще бъде разгледана, ще Ви бъде изготвена съответната оферта ако сте поискали такава и ще Ви бъде предоставен навременен и точен отговор. Моля попълвайте точно данните си за контакт за да можем да се свържем с вас в последствие.

ВРЕМЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ

Времето посочено тук за изработка на отделните проекти е само ориентировъчно. Времето за изработване зависи от добрата комуникация между възложителя и изпълнителя и се определя конкретно преди изработването на всеки конкретен проект. Проектите от тип корпоративни и лични WEB сайтове се изработват в рамките на до 10 работни дни. Проектите от тип онлайн магазини се нуждаят от до 20 работни дни. Десктоп системи се изработват за 45 работни дни.

ЦЕНОВА ЛИСТА

ИЗРАБОТВАНЕ НА КОРПОРАТИВЕН WEB САЙТ. 300 лв. без ДДС
ИЗРАБОТВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН. 500 лв. без ДДС
ИЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕР ПО ЗАДАНИЕ НА КЛИЕНТА. ИЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ. по договаряне
Всички посочени цени са примерни. Цените включват в себе си положения труд за осъществяване на проекта, като не включват всички евентуални разходи по създаване на домейн и хостинг. Не се включват преводи, изработване на лога, снимки, рекламни материали, текстове изискващи конкретика за дадената фирма задала проекта. Всички тези допълнителни услуги се таксуват според това до каква степен се използват в даден проект. Общата цена е въпрос на предварително уточнение между възложителя и изпълнителя на проекта.

Софтуерни продукти и проекти

Какво предлагаме онлайн магазин от който можете да закупите нашите продукти, Можем да превърнем в програма всяко ваше желание.


WEB Софтуер

Кредитен Калкулатор за PrestaShop, модул за продаване на стоки на изплащане чрез TBI Bank и UNI Credit.

Модулът дава възможност на Вашите клиенти да закупуват предлаганите от Вас стоки на разсрочено изплащане. Ако го инсталирате във Вашия онлайн магазин в страницата на всеки един продукт ще се появи допълнителен бутон позволяващ на Вашите клиенти да закупят продукта на разсрочено плащане използвайки услугите на TBI Bank или UNI Credit.


Кредитен Калкулатор за Magento, модул за продаване на стоки на изплащане чрез TBI Bank и UNI Credit.

Модулът дава възможност на Вашите клиенти да закупуват предлаганите от Вас стоки на разсрочено изплащане. Ако го инсталирате във Вашия онлайн магазин в страницата на всеки един продукт ще се появи допълнителен бутон позволяващ на Вашите клиенти да закупят продукта на разсрочено плащане използвайки услугите на TBI Bank или UNI Credit.


Кредитен Калкулатор за OpenCart, модул за продаване на стоки на изплащане чрез TBI Bank и UNI Credit.

Модулът дава възможност на Вашите клиенти да закупуват предлаганите от Вас стоки на разсрочено изплащане. Ако го инсталирате във Вашия онлайн магазин в страницата на всеки един продукт ще се появи допълнителен бутон позволяващ на Вашите клиенти да закупят продукта на разсрочено плащане използвайки услугите на TBI Bank или UNI Credit.


Кредитен Калкулатор за WooCommerce, модул за продаване на стоки на изплащане чрез TBI Bank и UNI Credit.

Модулът дава възможност на Вашите клиенти да закупуват предлаганите от Вас стоки на разсрочено изплащане. Ако го инсталирате във Вашия онлайн магазин в страницата на всеки един продукт ще се появи допълнителен бутон позволяващ на Вашите клиенти да закупят продукта на разсрочено плащане използвайки услугите на TBI Bank или UNI Credit.


PC Софтуер

Maxtrade Change - Програма за управление на дейността на Обменно бюро

Програма за управление на дейността на Обменно бюро. Предварително въвеждане на определен от клиента брой курсови двойки. Работа с неограничен брой потребители. Права на потребител, като администратор, като оператор. Системата може да работи на неограничен на брой работни места, като цялата база данни се съхранява на едно място, наречено сървър. Визуализиране на всички бордера в удобен за преглед вид. Извършване на покупки на валута с издаване на бордеро за сделката. Извършване на продажба на валута с издаване на бордеро за сделката. Редактиране на предварително избрано бордеро, това действие се прави само от администратора. Разпечатване на предварително избрано бордеро. Печат на дневен отчет за извършените сделки, по потребители и общо. Общ отчет само от администратора. Печат на месечен отчет за извършените сделки, по потребители и общо. Общ отчет само от администратора. Експорт на различните видове справки към файл за xls и pdf.


Maxtrade CMR - Програма за съхранение и печат на митнически товарителници (ЧМР).

Програмата работи със собствен файлов формат. След инсталация на продукта, файловете могат да се извикват директно от тяхното местоназначение. Настройка на самата програма. Избор на вид на принтера за печат. Може да се настрои програмата да печата на матричен принтер върху предварително подготвени бланки или на лазарен принтер на празни листи. Ако сте избрали печат на Лазерен принтер, то тогава от настройките на програмата Ви се позволява да си изберете печат на 5 или на 7 номерирани копия.


Maxtrade CTM - Програма за управление на дейността на Служба по трудова медицина.

Програма за управление на дейността на Служба по трудова медицина. Чрез нея се въвеждат, коригират и изтриват данни от първични документи. Автоматично изгражда и визуализира справки и анализи. Управление на фирмени профили на обслужваните предприятия, номенклатури в програмата и шаблони за измервания. Здравни досиета , данни и измервания за лицата обект на работата на СТМ. Справки, Анализи и следене на срокове за Периодични медицински прегледи на служителите. Следене на сроковете за Периодични медицински прегледи на служителите. Оценка на риска.


Maxtrade LAB - Програма за управление на дейността на лаборатория.

Предварително въвеждане на заявители и служебни лица със запазването им за по-следваща употреба. Визуализиране на всички протоколи в удобен за преглед вид. Съхраняване на всички издадени протоколи с цел последваща справка върху данните им. Печат и съхранение на протоколи и заявки за изпитване в различни формати за по-добра последваща употреба. Предварително въведени стандарти за измервания. Създаване на заявки за изпитване с резултати за физико-химични, микробиологични изследвания, и тяхното съхранение за по-нататъшна употреба. Издаване на протокол от изпитване, лесен печат на резултата, експортиране на протокола в различни файлови формати. Възможност едновременна работа на няколко офиса с една база данни при наличието на интернет свързаност.


Maxtrade SLRD - Програма за управление на дейността на Ловно Рибарско Дружество.

Програма за управление на дейността на Ловно Рибарско Дружество. Управление на профили на членовете на ловните дружини, номенклатури в програмата. Справки, Анализи.


Maxtrade SMDC - Програма за управление на документите от система за качеството.

Програма за управление на документите от система за качеството.


Maxtrade IKUNK - SCADA софтуер за мониторинг на ИКУНК.

Софтуер за управление на производствен процес за алкохолни напитки. Софтуерът е съобразен с изискванията на т.II. 4. от ЗАМ-114 от 26.05.2010г. на МФ, Агенция „Митници“ – ЦМУ, по наредба 3. от 19.02.2010г. Софтуерът се грижи за управлението на производствения процес по производство на високо-алкохолни напитки, както и за съхранението и автоматичното изпращане на данни към АМ.


Maxtrade KNTR – изработване на софтуер за отчитане, съхранение и обработване на електронен авто кантар.

Авалон ООД изработи по поръчка на свой клиент специализиран софтуер за обработка на товари с електронна авто везна, Maxtrade KNTR. Програмата се състои от три отделни модула (програми). Maxtrade KNTR Server е сървърната част от продукта, в който се намира цялата база от данни за извършените измервания. Maxtrade KNTR Remote е модулът за отдалечен достъп до данните от измервания. Maxtrade KNTR е модулът клиент в който се осъществява същинската работа. С него се извършват съответните измервания и след приключването им се записват в сървъра на базата от данни.


Друг Софтуер

Проектиране и изграждане на корпоративни сайтове и онлайн магазини.

Проектиране и изграждане на WEB сайтове за електронна търговия със стоки, продукти и услуги. Проектиране и изграждане на корпоративни сайтове.

Контакт с нас

Авалон ООД

гр. Горна Оряховица 5100 - ул."Патриарх Евтимий" 27 - software@avalonbg.com

0619 222180619 22218