MaxtradeChange

Програма за управление на дейността на Обменно Бюро


I. Къде можем да използваме програмата?

Това е програма работеща под операционната среда на Microsoft Windows XP/7/8/10 разработена за използване в Обменни Бюра. Програмата Ви дава възможност да извършвате регистриране на дейността си по прдажба и обмен на валута.
Програма за управление на дейността на Обменно Бюро

II. Описание на функционалните възможности на програмата.

 • Предварително въвеждане на определен от клиента брой курсови двойки, с цел по-бързо попълване на бордерата и автоматичното пресмятане на превалутирането.
 • Работа с неограничен брой потребители.
 • Права на потребител, като администратор (има достъп до цялата функционалност на програмата)
 • Права на потребител, като оператор (може само да издава бордера, и да печата вече издадените бордера без да може да ги променя. Може да анулира бордера, като за това събитие остава запис в системата)
 • Системата може да работи на неограничен на брой работни места, като цялата база данни се съхранява на едно място, наречено сървър.
 • Визуализиране на всички бордера в удобен за преглед вид.
 • Извършване на покупки на валута с издаване на бордеро за сделката.
 • Извършване на продажба на валута с издаване на бордеро за сделката.
 • Редактиране на предварително избрано бордеро, това действие се прави само от администратора.
 • Разпечатване на предварително избрано бордеро.
 • Печат на дневен отчет за извършените сделки, по потребители и общо. Общ отчет само от администратора.
 • Печат на месечен отчет за извършените сделки, по потребители и общо. Общ отчет само от администратора.
 • Експорт на различните видове справки към файл за xls и pdf.

III. Инсталиране

Продукта се състои от две части.

1. Сървърна, на която се съхранява базата от данни за всички извършени сделки. Инсталира се от файла "MaxtradeChangeServer_Install.exe".

2. Клиентска част, с която Вие действително работите. Инсталира се от файла "MaxtradeChange_Instalator.exe".

3. Допълнения. Microsoft ReportViewer.exe. Необходим за печата на справките.

След коректната инсталация на сървърната и клиентската част на програмата можете да започнете работа с нея. На поисканите данни за вход при първоначално стартиране на програмата можете да използвате следните данни:
Потребител: admin
Парола: admin

VIII. Искане за пробна версия на продукта

Всички полета отбелязани със знака * са задължителни за попълване.

Моля попълвайте точно данните си за да можем да осъществим обратен контакт с Вас. изпратените от Вас данни ще бъдат използвани единствено и само за целта на кореспонденцията между нас.

 

IX. Регистър на промените

v.1.0.12
 • Добавя се възможност за работа с много касиери
 • Добавя се възможност за работа на много работни места
 • Ограничават се правата за работа с програмата на потребители от тип "оператор"
 • Добавя се възможността за анулиране на бордеро
 • Различни видове отчетност разпределени по касиери

Снимки

IV. Текуща версия

Текущата версия на MaxtradeChange е: v.1.0.1.2 от 05.01.2016г.

V. Съвместимост

Тествано за работоспособност на версии на
ОС Microsoft Windows: XP/7/8/8.1/10
ОС Microsoft Windows Server: 2003/2008/2012
Продукта е разработен и има необходимост от .NET 3.5

VI. FAQ

VII. ЦЕНИ

ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ, ВАРИАНТИ, ЦЕНИ:

MaxtradeChange
216.00 лв. с ДДС


* Лицензия за ползване на продукта на едно работно място за неопределено време.

Посочената цена е само за закупуване на самия модул. В цената не се включват инсталиране, настройване и промени в модула. тези допълнителни функции са въпрос на допълнителни разговори за определяне на цената спрямо конкретните изисквания на клиента.

Възможни са варианти за безплатно инсталиране и настройване на продукта.

Начин на закупуване и доставка:
След като направите заявка от нашия онлайн магазин или директно на E-Mail: home@avalonbg.com, указвайки Вашите фирмени данни, ще Ви бъде изпратена проформа фактура за извършване на необходимото плащане за покупката. След удостоверяване на плащането, ще Ви бъде изпратена оригиналната фактура заедно с необходимите файлове за инсталацията на MaxtradeChange.
При Ваше желание плащането може да се извърши и с наложен платеж чрез куриер.

Контакт с нас

Авалон ООД

гр. Горна Оряховица 5100 - ул."Патриарх Евтимий" 27 - software@avalonbg.com

0619 222180619 22218